Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1983, Tom 14 (139)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska Partia Socjalistyczna w procesie formowania się świadomości społecznej i politycznej polskiego proletariatu w latach 1906-1914 Ryszard Michalski s. 3-21
Poglądy Lenina na rolę i zadania związków zawodowych w Rosji w latach 1900-1922 : próba systematyzacji Roman Bäcker s. 23-50
Statuty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : analiza porównawcza dokumentów Ryszard Jadczak s. 51-74
Francuskie partie polityczne w walce o kształt ustrojowy państwa (1944-1946) Adam Marszałek s. 75-93
Kierunki polityki ekonomicznej rządu norweskiego w latach 1945-1949 Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 95-111
Stosunek Chińskiej Republiki Ludowej do polityczno-terytorialnego status quo w Europie Krzysztof Makowski s. 113-152