Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1971, Tom 4 (41)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organy kontroli w propozycjach rozbrojeniowych Janusz Symonides s. 3-20
O genezie amerykańskiego radykalizmu : zagadnienia wybrane Wacław Szyszkowski s. 21-39
Znaczenie rad terenowych dla koncepcji samorządu komunistycznego w Związku Radzieckim Edmund Mizerski s. 41-56
Ekspansjonizm amerykański wobec kubańskiej wojny o niepodległość w latach 1895-1898 Teresa Gilas s. 57-74
Ze studiów nad Komunistyczną Partią Stanów Zjednoczonych Kazimierz Nowak s. 75-100
Koncepcje ustrojowe generała Charles de Gaulle'a : ze szczególnym uwzględnieniem roli szefa państwa Krzysztof Wołowski s. 101-122
Wybrane zagadnienia problematyki "dekretowej" w Polsce Ludowej Janusz Janiszewski s. 123-138