Znaleziono 16 artykułów

Ryszard Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwo w myśli społecznej Prymasów Polski czasów najnowszych : Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego Ryszard Michalski s. 3-13
Polska Partia Socjalistyczna w procesie formowania się świadomości społecznej i politycznej polskiego proletariatu w latach 1906-1914 Ryszard Michalski s. 3-21
Z dziejów walki politycznej na Pomorzu Gdańskim w latach 1918-1939 Ryszard Michalski s. 21-39
Rewolucja socjalna czy narodowowyzwoleńcza? : spory ideowe w polskim ruchu socjalistycznym w latach 1878-1892 Ryszard Michalski s. 35-52
Krytyka ustroju kapitalistycznego i totalizmów państwowych w katolickiej myśli społecznej w Polsce (1918-1939) Ryszard Michalski s. 39-52
Niepodległe państwo czy międzynarodowa rewolucja? : antynomie w polskim ruchu socjalistycznym w latach 1914-1921 Ryszard Michalski s. 43-74
"Rewolucja niemiecka" w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) Ryszard Michalski s. 57-70
Spór o drogi do "socjalistycznej Polski" w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1906) Ryszard Michalski s. 57-70
Polskie duchowieństwo katolickie w zaborze pruskim wobec sprawy niepodległości Polski na przełomie XIX i XX w. Ryszard Michalski s. 63-72
Rewolucja socjalistyczna w Polsce w świetle teorii marksistowsko-leninowskiej Ryszard Michalski s. 73-86
Rewolucja i państwo w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) Ryszard Michalski s. 73-86
Rozważania nad typem i formą państwa w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1906) Ryszard Michalski s. 85-94
Polska i jej granice w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1918) Ryszard Michalski s. 87-103
Watykan a ziemie polskie pod zaborem pruskim (1870-1920) Ryszard Michalski s. 151-172
"Treści społeczne w polskiej prasie pomorskiej 1850-1989. Studium z dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu", Ryszard Michalski, Toruń 2004 : [recenzja] Magdalena Żmijkowska Ryszard Michalski (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948", Ryszard Michalski, Toruń 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Ryszard Michalski (aut. dzieła rec.) s. 333-338