Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1974, Tom 6 (61)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O strukturach teoretycznych politologii : kilka uwag wstępnych Tadeusz Alek-Kowalski s. 3-15
Prawo konstytucyjne a nauka polityczna Wacław Szyszkowski s. 17-31
Z dziejów kształtowania się państwowości polskiej w latach 1918-1939 Donald Steyer s. 33-48
Stosunki międzynarodowe jako składnik nauki politycznej Janusz Gilas s. 49-75
Z zagadnień genezy federalizmu socjalistycznego Edmund Mizerski s. 77-97
Postulat automatyzacji procesów stosowania prawa w świetle zasady praworządności Andrzej Mrózek s. 99-109
Działalność organizacyjna Polskiej Partii Socjalistycznej w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1948 Teofil Piotrkiewicz s. 111-137