Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1991, Tom 22 (237)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka rolna w Polsce w latach 1956-1981 Andrzej Wojtas s. 3-22
Polityka zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i ZSRR : ujęcie porównawcze Krzysztof Piątek s. 23-40
Opis niezależnej prasy Torunia : wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981 : część druga Roman Bäcker s. 41-53
Stan badań historiografii polskiej po roku 1945 nad polityką zagraniczną Ottona von Bismarcka Michał Strzelecki s. 55-70
Francja i stosunki polsko-francuskie w publicystyce "Przeglądu Wszechpolskiego" (1922-1926) Adam Marszałek s. 71-85
Idea niepodległości Polski w działalności i myśli politycznej Stanisława Grabskiego do listopada 1918 roku Witold Wojdyło s. 87-102
Koncepcje społeczno-gospodracze Romana Rybarskiego Jan Waskan s. 103-121
Problematyka agrarna w myśli politycznej Władysława Studnickiego Jacek Gzella s. 123-137