Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1991, Tom 20 (219)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwo w myśli społecznej Prymasów Polski czasów najnowszych : Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego Ryszard Michalski s. 3-13
Poglądy Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na państwo despotyczne azjatyckiego sposobu produkcji Roman Bäcker s. 15-25
Dialektyka marksowsko-engelsowskiej koncepcji państwa dyktatury proletariatu Bogdan Lewandowski s. 27-40
Koncepcja tzw. walki klasowej w myśli politycznej i działalności ZSL w latach 1949-1956 Andrzej Wojtas s. 41-67
Poprawa stosunków z Francją w latach 1954-1958 Adam Marszałek s. 69-87
Polska-Niemcy w myśli politycznej endecji 1918-1939 Jan Waskan s. 89-100
Stanowisko Stanisława Grabskiego w rokowaniach o zawarcie konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską Witold Wojdyło s. 101-112
Prasa polskich orientacji politycznych zaboru pruskiego w latach pierwszej wojny światowej Zbigniew Walczak s. 113-128
Wybrane zagadnienia finansowania polityki społecznej w latach 1980-1986 Krzysztof Piątek s. 129-148