Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Wołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje ustrojowe generała Charles de Gaulle'a : ze szczególnym uwzględnieniem roli szefa państwa Krzysztof Wołowski s. 101-122
Stanowisko prezydenta w koncepcjach ustrojowych okresu Résistance Krzysztof Wołowski s. 123-140
Projekty reformy urzędu prezydenta w III Republice Francuskiej Krzysztof Wołowski s. 123-138