Znaleziono 4 artykuły

Bogusław Podszucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzymskokatolicka koncepcja dialogu Bogusław Podszucki s. 19-25
Znaczenie środków masowego przekazu w działalności Kościoła rzymskokatolickiego Bogusław Podszucki s. 115-123
Ekumenizm protestancki : cele i kierunki działania Bogusław Podszucki s. 133-149
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w powiecie toruńskim w latach 1949-1969 Bogusław Podszucki s. 173-200