Znaleziono 6 artykułów

Bogdan Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialektyka marksowsko-engelsowskiej koncepcji państwa dyktatury proletariatu Bogdan Lewandowski s. 27-40
Metody propagandowe amerykańskich rozgłośni radiowych Bogdan Lewandowski s. 41-58
Propaganda międzynarodowa jako przejaw walki ideologicznej Bogdan Lewandowski s. 47-62
Niemarksistowskie koncepcje socjalizmu w PRL Bogdan Lewandowski s. 83-96
Organizacja amerykańskiej propagandy zagranicznej Bogdan Lewandowski s. 83-96
Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych Bogdan Lewandowski s. 137-155