Znaleziono 10 artykułów

Zdzisław Pawluczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwa Gimnastyczne "Sokół" Okręgu Lubelskiego w latach 1905-1939 Zdzisław Pawluczuk s. 17-40
Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich Zdzisław Pawluczuk s. 25-41
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" a edukacja prozdrowotna do 1939 roku Zdzisław Pawluczuk s. 69-76
"Sport w Wojsku Polskim w latach 1918-1939", Zdzisław Pawluczuk, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Rola klasy robotniczej w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym Zdzisław Pawluczuk s. 87-110
Wkład Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w międzynarodową politykę rozbrojeniową Zdzisław Pawluczuk s. 101-113
"100 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gdańsku (1894-1994)", Zdzisław Pawluczuk, Gdańsk 1998 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie w latach 1906-1939 Zdzisław Pawluczuk s. 139-165
Międzynarodowy ruch robotniczy a spółdzielczość w latach 1864-1914 : I i II Międzynarodówka Zdzisław Pawluczuk s. 189-209
"Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997", pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Bogucki Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 214-217