Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot wobec tragizmu istnienia François Chirpaz Małgorzata Kowalska (tłum.) s. 5-17
Stoicyzm u Sartre'a i Deleuze'a Juliette Simont Hanna Puszko (tłum.) s. 18-32
Szkic do portretu filozofa albo igranie z granicą Ewa Nowak-Juchacz s. 33-51
Poszukiwanie paradygmatu Jarosław Frontczak s. 52-65
Zapośredniczone w wizualnym : czy miłość sztuki do neoplatonizmu jest trwała? Alicja Kuczyńska s. 66-76
Teatr a rzeczywistość : kwestia reprezentacji w teatrze współczesnym Maryvonne Saison Karolina Bober (tłum.) s. 77-94
Powieść inicjacyjna Włodzimierza Odojewskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 95-111
Z potoczności Jan Berdyszak Zbigniew Taranienko s. 113-123
Wczesne poglądy Heideggera (1919-1923) a kantowska idea podwójnej metafizyki Wojciech Herman s. 125-134
Między strukturalizmem a derridianizmem, czyli artystyczne uwikłania francuskiej filozofii pisma Małgorzata Kwietniewska s. 136-148
Maurycego Mochnackiego hermeneutyczny model krytyki Mirosław Strzyżewski s. 150-163
Piękno natury w ujęciu Michała Sobeskiego Zofia Wojciechowska s. 164-175
Czy istnieje polski model uprawiania estetyki? : o estetyce Michała Wallisa Teresa Pękala s. 176-190
Dyskusja o świecie przygodnym Krzysztof Moraczewski Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Między przygodnością a solidarnością Tadeusz Szkołut Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 197-204
Utopijne mariaże Daria Kołacka Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 205-214
Heglizm współczesności czy ekstatyczne bredzenie? Andrzej Miś Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Czy naturalista może być humanistą? Tadeusz Szkołut Helena Eilstein (aut. dzieła rec.) s. 221-227
Zwierzęta w kształcie dzieł sztuki Ewa Nowak-Juchacz Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki", Erich Fromm, Warszawa-Wrocław 1994 : [recenzja] Piotr Mrówczyński Erich Fromm (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Hegel i Derrida. Filozofia w wersji radykalnej", Włodzimierz Lorenc, Warszawa 1994 : [recenzja] Monika Bobako Włodzimierz Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Ontologia jednostki", Witold Mackiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Faustyna Puchalska Witold Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Studia Etyczne i Estetyczne, zbiór II", red. Tadeusz Szkołut, Lublin 1995 : [recenzja] Faustyna Puchalska Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna", pod red. Anny Zeidler-Januszewskiej, Warszawa 1994 : [recenzja] Zuzanna Matyjek Anna Zeidler-Janiszewska s. 241-242
Estetyka w praktyce : o XIII Międzynarodowym Kongresie Estetyki Iwona Lorenc s. 243-245
Toruński Zjazd Filozoficzny : (5-9 września 1995 r.) Ryszard Jadczak s. 246-252
Stanisław Pazura (1924-1996) Alicja Kuczyńska s. 253-254
Informacje o autorach s. 257