Znaleziono 26 artykułów

Andrzej Miś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanizm - antyhumanizm - postmodernizm - dekonstrukcjonizm Andrzej Miś s. 11-37
Filozofia a mądrość Andrzej Miś s. 74-86
Czytanie Wittgensteina Andrzej Miś s. 109-120
Filozofia jako wynalazek mężczyzn : przypadek pewnej analizy genealogicznej Andrzej Miś s. 112-123
Summa pornographiae Andrzej Miś s. 116-119
Czy narodziny filozofii były śmiercią mądrości? Andrzej Miś s. 119-125
Poetyka Marksa Andrzej Miś s. 144-149
"Filozofia współczesna. Główne nurty", Andrzej Miś, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Andrzej Miś (aut. dzieła rec.) s. 146-149
Kultura współczesna: casus Chomsky Andrzej Miś John Lyons (aut. dzieła rec.) Barbara Stanosz (aut. dzieła rec.) s. 158-163
Metodologia jest sprawą ważną Andrzej Miś s. 171-173
Filozofia jako moment kultury Andrzej Miś Anna Pałubicka (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Heglizm współczesności czy ekstatyczne bredzenie? Andrzej Miś Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Kondycja postmodernizmu Andrzej Miś Jean-François Lyotard (aut. dzieła rec.) s. 215-219
Filozoficzna koncepcja "kultury muzycznej" Andrzej Miś Grzegorz Banaszak (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Sztuka nieoswojona Andrzej Miś s. 227-238
"Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku", red. Antonina Kłoskowska, Wrocław 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Przemiany współczesnej praktyki artystycznej", red. Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Sztuka - mit - hermeneutyka", Anna Zeidler, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Metatwórczość i metasztuka Andrzej Miś s. 242-258
"Filozofia egzystencji. Wybór pism", Karl Jaspers, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Miś Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny", pod red. Witolda Mackiewicza, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Miś Witold Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 257-258
Second International Symposium for Universalism Andrzej Miś s. 262-264
Derrida i dekonstrukcja Jacques Derrida Andrzej Miś s. 287-289
"Anatol Łunaczarski - aksjologiczny wymiar estetyki", Anna Maciejewska, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Postmodernizm - kultura wyczerpania?", red. A. Taborska, M. Giżycki, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Miś M. Giżycki (aut. dzieła rec.) A. Taborska (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Z filozoficznych problemów muzyki", pod red. Michała Piotrowskiego, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Michał Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 296-298