Znaleziono 8 artykułów

Magdalena Rabizo-Birek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane Magdalena Rabizo-Birek s. 59-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Powieść inicjacyjna Włodzimierza Odojewskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 95-111
Bolesna świadomość formy : inspiracje plastyczne w poezji Dariusza Bugalskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 107-117
Metamorfozy róży : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii Magdalena Rabizo-Birek s. 109-130, 210
Kilka uwag o poetyckim dialogu Tadeusza Różewicza i Adama Czerniawskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 206-217
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polonistyka na rozdrożu Magdalena Rabizo-Birek s. 215-221
    Zacytuj
  • Udostępnij
Romantyzm żywy Marcin Lutomierski Magdalena Rabizo-Birek (aut. dzieła rec.) s. 224-231
Manierysta w nowoczesności Magdalena Rabizo-Birek Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 395-401