Znaleziono 30 artykułów

Andrzej Szahaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzej Szahaj s. 5-33
Kapitalizm kognitywny jako ideologia Andrzej Szahaj s. 16-25
Wittgenstein a relatywizm Jane Heal Andrzej Szahaj (tłum.) s. 19-28
Ideologia wielokulturowości - kontekst filozoficzny i polityczny Andrzej Szahaj s. 35-51
Etyka zasad a etyka wrażliwości Richard Rorty Daria Abriszewska (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) s. 51-63
Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście : odpowiedź krytykom Andrzej Szahaj s. 75-90
Jerzy Kmita : między modernizmem a postmodernizem Andrzej Szahaj s. 75-84
Nie ma niczego poza interpretacją, tako rzecze Stanley Fish Andrzej Szahaj s. 79-83
Siła i słabość hermeneutyki Andrzej Szahaj s. 87-94
Awangarda krakowska Andrzej Szahaj s. 93-100
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znakoświat Andrzej Szahaj s. 103-111
Zmierzch prawdy ostatecznej i narodziny kultury literackiej Richard Rorty Andrzej Szahaj (tłum.) s. 113-130
    Zacytuj
  • Udostępnij
Główne idee filozoficzno-społeczne tzw. krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej Andrzej Szahaj s. 141-157
Literaturoznawstwo wyczerpania? Andrzej Szahaj s. 153-158
Zwrot antypozytywistyczny dopełniony Andrzej Szahaj s. 157-163
    Zacytuj
  • Udostępnij
Oswajanie postmodernizmu Robert Myć Stanisław Czerniak (aut. dzieła rec.) Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 160-168
Dowodzenie vs. perswazja : dwa modele krytycznej działalności Stanley Fish Krzysztof Abriszewski (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) s. 161-173
Gonić harcowników? Andrzej Szahaj s. 175-179
Dekonstrukcja Richard Rorty Adam Grzeliński (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) Marcin Wołk (tłum.) Marcin Zdrenka (tłum.) s. 183-223
Dyskusja o świecie przygodnym Krzysztof Moraczewski Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Między przygodnością a solidarnością Tadeusz Szkołut Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 197-204
Rorty i postmodernizm Cezary Mordka Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 202-207
Utopijne mariaże Daria Kołacka Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 205-214
"Efekt inskrycji : Jacques Derrida i literatura", Michał Paweł Markowski, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Andrzej Szahaj Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 222-228
Komunitaryzm vs. Liberalizm – a jednak "liberalizm" nie jest brzydkim słowem Dorota Sepczyńska Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Filozofia polityczna", Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Cezary Kalita Marek N. Jakubowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a 'sprawa polska'", Andrzej Szahaj, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesława Woźniak Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawangardowego Andrzej Szahaj s. 281-288
Liberalizm i jego wrogowie Adam Chmielewski Andrzej Szahaj s. 351-359
Dramat interpretacji Andrzej Szahaj s. 386-390