Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : granice słowa i obrazu w myśli Lyotarda i Lévinasa Iwona Lorenc s. 9
Od zmysłowości sztuki do jej telosu: Lyotard z Lévinasem i przeciw Lévinasowi Jean-Michel Salanskis Dariusz Adamski (tłum.) Monika Murawska (tłum.) s. 10-14
Estetyczne versus etyczne : miejsca możliwych spotkań Lévinasa i Lyotarda Iwona Lorenc s. 15-25
Język i sprawiedliwość. Lévinas versus Lyotard Małgorzta Kowalska s. 26-44
Lévinas: fenomenologia genetyczna, empiryzm transcendentalny i kres doświadczenia Jacek Migasiński s. 45-56
Jak u Lévinasa słowo staje się obrazem… Andrzej Leder s. 57-63
Przemiany il y a w filozofii Emmanuela Lévinasa Marta Szabat s. 64-76
Lévinasowskie przekraczanie granic Magdalena Kozak s. 77-85
O ciele co słowem się stało : transcendentalny wymiar winy w myśli E. Lévinasa Maja Chmura s. 86-93
Ciało wzniosłe Xymena Synak-Pskit s. 94-100
Ujrzeć niewyrażalne : o językowej etyce u Lévinasa Nelly Przybylska s. 101-109
Rola "sumienia" w problematyce "inności" i "innego" w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura Patrycja Bobowska-Nastarzewska s. 110-123
Po-witanie u Emmanuela Lévinasa i prawo wro-gościnności Jacquesa Derridy: jak możliwy jest podmiot poza dialektyką heglowską? Barbara Markowska s. 124-141
Ogląd wewnętrzny w koncepcji obrazu i figury Jean-François Lyotarda Maria Gołębiewska s. 142-151
Wzniosła utopia awangardy – aporie analityki wzniosłości Piotr Kozak s. 152-160
Słuchać, mówić, pisać : prawo do głosu i wymóg milczenia u Lyotarda Gaëlle Bernard Piotr Schollenberger (tłum.) s. 161-164
Poróżnienie Lyotarda z Habermasem i Rortym: dlaczego komunikacja oraz konsensus nie pozwalają pomyśleć wspólnoty Claire Pagès Piotr Schollenberger (tłum.) s. 165-167
Granice i hiperfikcje w czasie wielkiego kryzysy wielkich narracji: o-metaforach pos(t)modernistycznych Anna Wendorff s. 168-173
Czas "nieludzkich" obrazów : pamięć strukturyzowana technicznie Rafał Ilnicki s. 174-190
Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa : od eskapizmu do konwersji Krzysztof Matuszewski s. 191-218
Wpływ wychowania religijnego oraz tragedii Shoah na kształtowanie się myśli Emmanuela Lévinasa Ewa Izabela Nowak s. 219-230
Świadkowie i biografia, podmioty i pamięć: język i reprezentacja Carlos Dimeo Álvarez Anna Wendorff (tłum.) s. 231-238
Gdzie dwóch się bije, tam Hegel korzysta, czyli o więcej Kanta w Lévinasie Aleksander Temkin s. 239-251
De la sensibilité à l’art et à son telos: Lyotard avec et contre Levinas Jean-Michel Salanskis s. 252-273
Le versus esthétique-éthique : les lieux de rencontre possibles entre Lévinas et Lyotard Iwona Lorenc s. 274-279
Lévinas: la phénoménologie génétique, l’empirisme transcendantal et les limites de l’expérience Jacek Migasiński Dariusz Adamski (tłum.) s. 280-285
Ecouter, parler, écrire. Droit à la parole et exigence de silence chez Lyotard Gaëlle Bernard s. 286-302
Le différend de Lyotard avec Habermas et Rorty: pourquoi communication et consensus ne permettent pas de penser la communauté Claire Pagès s. 303-313
Noty o autorach s. 314-315