Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycja i innowacja w estetyce polskiej Teresa Pękala s. 5-20
Oddefiniowanie artysty Grzegorz Sztabiński s. 21-29
Estetyka jako asteiologia Kazimierz Piotrowski s. 30-37
Przedmiot intencjonalny w ponowoczesnej pułapce Krzysztof Lipka s. 38-46
O "świecie" poezji Adam Górniak s. 47-60
O dystansie estetycznym i konsekwencjach jego braku Agnieszka Gralińska-Toborek s. 61-70
Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 71-80
Zmiany relacji między artystą, dziełem i odbiorcą w sztuce współczesnej Paulina Sztabińska s. 81-90
Pragnienie erotyczne : Anish Kapoor, wejście do stacji metra Universita w Neapolu Zuzanna Dziuban s. 91-100
Ku post-formalnej dynamice przestrzeni architektonicznej : dalej czy bliżej do natury? Magdalena Borowska s. 101-113
The difficult task of art in the technological era : Gerhard Richter's and Martin Heidegger's transcendence without a transcendent Patrícia Castello Branco s. 114-128
Objawienie w sztuce - objawienie sztuki Alicja Sawicka s. 129-154
"Body consciousness : a philosophy of mindfulness and somaesthetics", Richard Shusterman, Cambridge 2008 : [recenzja] Krystyna Wilkoszewska Richard Shusterman (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Introduction to philosophy of music", Peter Kivy, Oxford 2002 : [recenzja] Greta Wierzbińska Peter Kivy (aut. dzieła rec.) s. 161-168
Estetyka i filozofia sztuki w świetle tradycji, przecięć i perspektyw Karol Hryniewicz Monik Bokiniec (aut. dzieła rec.) Piotr Jan Przybysz (aut. dzieła rec.) s. 169-174
Noty o autorach s. 175