Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do Czytelników s. 5-7
Sztuka jako kategoria filozofii pokoju Iwona Lorenc s. 11-19
Dzieło sztuki jako model "całości otwartej" Alicja Kuczyńska s. 20-29
Totalność sztuki: Max Raphael a klasyczna estetyka niemiecka Stanisław Pazura s. 30-39
Czy Jean-Paul Sartre pisał prozą? Hanna Puszko s. 40-63
Filozofia sztuki wobec problemów ontologii sensu Iwona Lorenc s. 64-88
Sztuka w obliczu rewolucji : Anatola Łunaczarskiego koncepcja funkcji tragizmu i sztuki tragicznej Małgorzata Dernes-Sarnowska s. 89-102
Praktyczne implikacje Bergsonowskiej teorii twórczości artystycznej Krystyna Najder-Stefaniak s. 103-118
Genealogia problemu sztuki w klasycznej filozofii niemieckiej: Immanuel Kant Włodzimierz Lorenc s. 119-141
Estetyczno-osobowościowy aspekt myśli Marksa Józef Krakowiak s. 142-156
Filozofia M. Bierdiajewa jako próba przezwyciężenia paradygmatu oświeceniowego i postoświeceniowego myślenia Jeremi Szczeniowski s. 157-173
Filozofia zapomnienia Marian Przełęcki s. 177-187
O problemie kreatywności Terry J. Diffey s. 188-203
Prawda fantazji a przyszłość człowieka: osoba i "Mały Książę" Saint-Exupery'ego Florence H. Hetzler Hanna Puszko s. 204-217
Anatol Łunaczarski a spory o nową sztukę Anna Jamroziakowa s. 218-235
Kompozycja muzyczna : szkic analizy semiotycznej terminu Jacek Juliusz Jadacki s. 236-241
Metatwórczość i metasztuka Andrzej Miś s. 242-258
Wagner jako filozof sztuki Mirosław Żelazny s. 259-267
Dylematy intelektualizacji sztuki Grzegorz Sztabiński s. 268-285
Informacje s. 286-289
Informacje o autorach s. 290