Znaleziono 16 artykułów

Hanna Puszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homo Aestheticus Luc Ferry Hanna Puszko (tłum.) s. 5-36
Stoicyzm u Sartre'a i Deleuze'a Juliette Simont Hanna Puszko (tłum.) s. 18-32
Czy Jean-Paul Sartre pisał prozą? Hanna Puszko s. 40-63
Filozofia naszych czasów : (uwagi spisane przez Françoisa Ewalda) Michel Contat François Ewald Hanna Puszko (tłum.) s. 49-64
Czy Jean-Paul Sartre był egzystencjalistą? Hanna Puszko s. 65-70
Same, Genet i pornografia Hanna Puszko s. 75-90
Sartre i Derrida : obietnice podmiotu Christina Howells Hanna Puszko (tłum.) s. 92-101
Ocalić Sartre'a Ewa Nowak-Juchacz Hanna Puszko (aut. dzieła rec.) s. 99-107
"Piekło to inni" Zofia Rosińska Hanna Puszko (aut. dzieła rec.) s. 108-114
Zrozumieć Heideggera Jean-Paul Sartre Hanna Puszko (tłum.) s. 117-122
Sartre a Heidegger Hanna Puszko s. 123-128
Prawda fantazji a przyszłość człowieka: osoba i "Mały Książę" Saint-Exupery'ego Florence H. Hetzler Hanna Puszko s. 204-217
Paradygmat nowej humanistyki Hanna Puszko Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-229
Sartre i Aron czyli artysta i uczony Hanna Puszko s. 229-237
Mały traktat o wartościach Hanna Puszko Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Philosophy and Literature" : [recenzja] Hanna Puszko s. 299-301