Znaleziono 5 artykułów

Luc Ferry

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homo Aestheticus Luc Ferry Hanna Puszko (tłum.) s. 5-36
Stary ład - lecz proekologiczny Krystyna Wilkoszewska Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 183-195
Wobec dwóch paradygmatów: antropocentryzm a ekologizm Włodzimierz Tyburski Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 196-203
Teoria i praktyka ekologii Magdalena Środa Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Filozofia jako sztuka odpowiedzi, Jak żyć?", Luc Ferry, tłum. E. Anuszkiewicz, Warszawa 2011 : [recenzja] Cezary Kalita E. Anuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 405-410