Znaleziono 21 artykułów

Krystyna Wilkoszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnota doświadczenia Krystyna Wilkoszewska s. 9-17
Uwagi na marginesie książki Gernota Böhmego "Filozofia i estetyka przyrody" Krystyna Wilkoszewska s. 20-23
Arnolda Berleanta projekt estetyki postkantowskiej Krystyna Wilkoszewska s. 38-47
Estetyka wobec siły i słabości obrazów Krystyna Wilkoszewska s. 74-77
Zmagania modernisty Krystyna Wilkoszewska s. 105-107
Rytm i forma w sztuce Krystyna Wilkoszewska s. 127-135
Czy istnieje eko-estetyka? Krystyna Wilkoszewska s. 136-142
Po lekturze "Wizji i re-wizji" : o strategiach badawczych i przestrzeniach eksploracji polskiej estetyki Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska s. 139-143
Wielka księga polskiej estetyki Olga Kłosiewicz Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Body consciousness : a philosophy of mindfulness and somaesthetics", Richard Shusterman, Cambridge 2008 : [recenzja] Krystyna Wilkoszewska Richard Shusterman (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Estetyka XX wieku - spojrzenie nostalgiczne Grzegorz Dziamski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Stary ład - lecz proekologiczny Krystyna Wilkoszewska Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 183-195
Nowy kosmiczny rausz? : szkic na marginesie "Estetyki czterech żywiołów" Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 187-195
Estetyzacja współczesności Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Estetyka nowych mediów Piotr Zawojski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Postmodernistyczna moderna : za oceanem Krystyna Wilkoszewska s. 216-224
Pragmatyzm i sztuka współczesna Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Reinterpretacje klasyki", pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 1990 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) Bogusław Żmudziński (aut. dzieła rec.) s. 238-239
Intelektualista w sklepiku z Naturą Romana Kolarzowa Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 251-258
Sztuka ekologiczna Krystyna Wilkoszewska Barbara C. Matilsky (aut. dzieła rec.) s. 265-276
Estetyka a ekologia Michał Ostrowski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 277-279