Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Iwona Lorenc s. 5-7
O kilku istotnych pojęciach w systemie estetyki Gernota Böhmego Kamilla Najdek s. 8-12
Estetyka Gernota Böhmego Grzegorz Dziamski s. 13-16
Kilka uwag o koncepcji Gernota Böhmego Anna Zeidler-Janiszewska s. 17-19
Uwagi na marginesie książki Gernota Böhmego "Filozofia i estetyka przyrody" Krystyna Wilkoszewska s. 20-23
Co ciało wie, co ciało pamięta - wokół kategorii obecności cielesnej Teresa Pękala s. 24-29
O spotkaniu i rozstaniu G. Böhmego z estetyką przyrody T. W. Adorna Beata Frydryczak s. 30-33
Naturalne piękno : na marginesie książki Gernota Böhmego "Filozofia i estetyka przyrody" Robert Piłat s. 34-38
Jakiej estetyki potrzebują ekolodzy? Alicja Kuczyńska s. 39-41
Gernota Böhmego oscylacje niezdecydowania: pomiędzy kantowskimi antropologiami - fizyczną i pragmatyczną Wojciech Chyła s. 42-46
Estetyka, monada, relacja Andrzej Leder s. 47-49
Głos do dyskusji wokół książki Gernota Böhmego "Filozofia i estetyka przyrody" Agata Bielik-Robson s. 50-52
Zaćmienie przyrody Krzysztof Koptas s. 53-56
Zapach, tożsamość i pamięć : o konstytuowaniu podmiotu poprzez zapach Mădălina Diaconu Kamilla Najdek (tłum.) s. 57-68
Spełniona subiektywność : powtórzenie jako doświadczenie egzystencjalne według Sørena Kierkegaarda Przemysław Bursztyka s. 69-87
Doświadczenie estetyczne a idealne dzieło sztuki Piotr Schollenberger s. 88-107
Między projektem a opisem - dwa modele myśli antropologicznej Maciej Kaczyński s. 108-120
Irracjonalność śmierci : na marginesie opowiadania Lwa Tołstoja Ireneusz Ziemiński s. 121-139
Semiotyka ikony Pawła Florenskiego i Borysa Uspieńskiego : pomiędzy snem a jawą Anna Wolińska s. 140-148
Koncepcja kosmicznego dramatyzmu Pawła Florenskiego Jelena Pawłowa Janusz Dobieszewski (tłum.) s. 149-154
Imię jako kategoria estetyczna : uwagi na temat interpretacji i lektury Roman Bromboszcz s. 155-161
Konferencja "Ontologia sztuk. Sztuka ontologii" : o znaczeniu tytułu : kilka uwag wprowadzających Iwona Lorenc s. 162-165
Komentarz organizatorów Michał Libera Krzysztof Trzewiczek s. 166-167
Granice w sztuce : casus Simona Hantaï Paweł Mościcki s. 168-178
Pasywność - aktywność : dialektyka przeciwieństw w twórczości fotograficznej Heinza Cibulki Marta Smolińska-Byczuk s. 179-186
Nowy kosmiczny rausz? : szkic na marginesie "Estetyki czterech żywiołów" Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 187-195
Dyskurs w odchłani Piotr Schollenberger Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 196-206
Bauman w pigułce Blanka Brzozowska Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) Keith Tester (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Sztuka i filozofia - nie bez emocji Monika Bakke Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Metafizyczny manieryzm Mateusz Salwa Gustav René Hocke (aut. dzieła rec.) s. 217-223
Aktualność Husserla : sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Jacek Kornak s. 224-226