Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka słów o sztuce i filozofii sieci (editorial) Sidey Myoo s. 5-14
Etyka i estetyka w XXI wieku Marc Jimenez Ewa Izabela Nowak (tłum.) s. 15-23
Pamiętajcie fantasmagorię! : osiemnastowieczna polityka iluzji i jej multimedialne życie po życiu Oliver Grau Joanna Walewska (tłum.) s. 24-38
Sztuka teleobecności Eduardo Kac Piotr Schollenberger s. 39-56
Interaktywność – brakujące ogniwo komunikacji Antoni Porczak s. 57-66
Ontoelektronika : wprowadzenie Sidey Myoo s. 67-77
Rzeczywistość wirtualna i metafizyka podmiotowości, wspólnoty oraz natury Wes Cooper Piotr Schollenberger (tłum.) s. 78-99
Kartografia wirtualnego świata : koncepcja utopijna wobec struktur władzy w cyberprzestrzeni Ursula Frohne Bogna J. Obidzińska s. 100-107
Nadejście kultury robotycznej : nowy rodzaj związków Sherry Turkle Monika Górska-Olesińska (tłum.) s. 108-126
W stronę ucieleśnionej wirtualności Katherine Hayles Jakub Matyja (tłum.) s. 127-152
Technokoneksjonistyczne "zdarzenie" jako źródło "sztucznej wzniosłości" i "sztucznej nieskończoności" Wojciech Chyła s. 153-164
Chaosmos – od paradygmatu etyczno‐estetcznego do chaoestetyzacji wyspisk danych biotechnosystemu Rafał Ilnicki s. 165-173
Noty o autorach s. 174