Znaleziono 5 artykułów

Jakub Matyja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do polskiej wersji numeru = Preface to English version of the issue Jakub Matyja (tłum.) s. 11-18
Wprowadzenie = Introduction Victoria Stone Jakub Matyja (tłum.) s. 23-30
W stronę ucieleśnionej wirtualności Katherine Hayles Jakub Matyja (tłum.) s. 127-152
"Emulujący wywiad"… z Rickiem Grushem = "The Emulating Interview"… with Rick Grush Przemysław Nowakowski Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 199-224
„Jak to jest” : czarna skrzynia Bałki a zalety i wady rozwiązania sensomotorycznego : wprowadzenie = “How it is” : Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution : an Introduction Victoria Louise Stone Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 297-316