Znaleziono 14 artykułów

Piotr Schollenberger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat zmysłowy i świat ekspresji Maurice Merleau-Ponty Piotr Schollenberger (tłum.) s. 5-16
Merleau-Ponty i Foucault: de-estetyzacja dzieła sztuki : o stwierdzeniu Leonarda: "Malarstwo jest filozofią" Stephen Watson Piotr Schollenberger (tłum.) s. 17-38
Melodramat różnicy (albo zemsta skolonizowanych) Jean Baudrillard Piotr Schollenberger (tłum.) s. 32-44
Sztuka teleobecności Eduardo Kac Piotr Schollenberger s. 39-56
(Nad)refleksyjny wymiar percepcji estetycznej Piotr Schollenberger s. 52-69
Rzeczywistość wirtualna i metafizyka podmiotowości, wspólnoty oraz natury Wes Cooper Piotr Schollenberger (tłum.) s. 78-99
Doświadczenie estetyczne a idealne dzieło sztuki Piotr Schollenberger s. 88-107
Estetyka negatywna w sztuce, środowisku i życiu codziennym : teoria Arnolda Berleanta a powieści Kirino Natsuo Mara Miller Piotr Schollenberger (tłum.) s. 90-117
Traces of Real Presence : Jean‐Luc Marion on the Origins of Courbet’s Painting Piotr Schollenberger Jean-Luc Marion (aut. dzieła rec.) s. 129-135
Sprawozdanie z XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej "Czas przestrzeni", Kraków-Przegorzały 10-12 maja 2007 r. Piotr Schollenberger s. 150-152
Słuchać, mówić, pisać : prawo do głosu i wymóg milczenia u Lyotarda Gaëlle Bernard Piotr Schollenberger (tłum.) s. 161-164
Poróżnienie Lyotarda z Habermasem i Rortym: dlaczego komunikacja oraz konsensus nie pozwalają pomyśleć wspólnoty Claire Pagès Piotr Schollenberger (tłum.) s. 165-167
Narodziny jednostki z ducha przedstawienia Piotr Schollenberger Tzvetan Todorov (aut. dzieła rec.) s. 185-192
Dyskurs w odchłani Piotr Schollenberger Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 196-206