Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragiczność : (fragmenty książki Nietzsche i filozofia) Gilles Deleuze Bogdan Banasiak (tłum.) s. 5-31
Suwerenność - pozór (simulacre) projektu bycia Krzysztof Matuszewski s. 33-51
Metafizyka i malarstwo Jacek Migasiński s. 53-64
Heidegger i Foucault - pytanie o fundament Małgorzata Kwietniewska s. 65-79
Lévinasowska krytyka filozofii Heideggera Paweł Pieniążek s. 81-95
Pismo a śmierć sensu : gramatologia jako posttranscendentalizm Piotr Łaciak s. 97-113
Czy uniwersum derridiańskie jest systemem? Maria Gołębiewska s. 115-130
Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé - Roussel) Bogdan Banasiak s. 131-148
Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia Joanna Ślósarska s. 149-160
Romana Ingardena teoria obrazu : (w świetle analizy przypadków granicznych) Andrzej Wołosewicz s. 161-169
Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena Maria Ordyńska s. 171-184
Piękno w filozofii Henryka Elzenberga Elżbieta Stankiewicz s. 185-192
Bolesław Leśmian - estetyk zapomniany Piotr Łopuszański s. 193-207
O niepowodzeniu pewnej egzegezy : ("Rękopis znaleziony w Saragossie" i nie odnaleziony sens zdarzeń) Anna Wieczorkiewicz s. 209-225
Sztuka nieoswojona Andrzej Miś s. 227-238
Synergia aksjologiczna Maria Gołaszewska s. 239-253
Czy kres mitu estetyczności? Alicja Kuczyńska Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Mały traktat o wartościach Hanna Puszko Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
Sztuka ekologiczna Krystyna Wilkoszewska Barbara C. Matilsky (aut. dzieła rec.) s. 265-276
Estetyka a ekologia Michał Ostrowski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Filozoficzna wizja postmoderny, postmodernistyczna wizja filozofii Iwona Lorenc Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 281-285
Derrida i dekonstrukcja Jacques Derrida Andrzej Miś s. 287-289
Ku postmodernie : (o ewolucji dwudziestowiecznej praktyki muzycznej) Anna Zeidler-Janiszewska Romana Kolarzowa (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Dialog i poróżnienie Bogumiła Truchlińska Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 295-300
Miłość i literatura Mieczysław Jagłowski Julián Marias (aut. dzieła rec.) s. 301-304
Badania estetyczne w Rosji: Jekaterynburg Galina P. Klimowa s. 305-308
Informacje o autorach s. 309-310