Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso Paul de Man Stefano Rosso Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-13
Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) od prawej (właściwej) John D. Caputo Artur Przybysławski (tłum.) s. 14-21
John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej Włodzimierz Lorenz s. 22-39
Fenomenologia Hegla i Heideggera : próba ujęcia radykalnohermeneutycznego Norbert Leśniewski s. 40-50
Poza ontologią: Paul Ricoeur i kwestia sztuki Tsuyoshi Kurata Anna Grzegorczyk (tłum.) Alicja Żuchelkowska (tłum.) s. 51-63
Podmiot transcendentalny fenomenologii w derridiańskiej koncepcji pisma Daniel Lipka s. 64-77
Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu Tomasz Majewski s. 78-95
Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta Agata Bielik-Robson s. 97-112
Czy można wrócić do genialnej epoki? : dzieciństwo jako kategoria filozoficzna Maciej Kaczyński s. 113-130
Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w "Zielonym Henryku" Gottfrieda Kellera Kamilla Najdek s. 131-148
Logos czasu : na marginesie greckiego podania o Kronosie Ireneusz Ziemiński s. 149-162
Dotknąć przeszłości : kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego Grażyna Gajewska s. 163-177
Paradoks a filozofia : niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej Andrzej Leder s. 178-191
Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w "Sensie świata" Jeana-Luca Nancy'ego Jeffrey S. Librett Tomasz Załuski (tłum.) s. 193-215
Sztuka wobec przemocy miasta Carole Talon-Hugon Jolanta Dąbkowska-Zydroń (tłum.) s. 216-229
Teza W. Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. Wittgensteina Magdalena Willems-Pisarek s. 230-252
Problem tragedii w systemie Schellinga Artur Przybysławski s. 253-261
Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego Małgorzata Szyszkowska s. 262-280
Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana Anna Sobieska s. 281-302
O antyhorrorze metafizycznym Monika Korzeniowska Stefan Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 303-308
O estetycznym kolekcjonowaniu świata Tomasz Misiak Beata Frydryczak (aut. dzieła rec.) s. 309-316
Aktualność estetyki Marynia Łuszczyńska s. 317-320
Ponowoczesne portrety Anna Leśniewska Roman Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 321-324
Kobieca tożsamość w sztuce Anna Maja Misiak Judy Chicago (aut. dzieła rec.) Edward Lucie-Smith (aut. dzieła rec.) s. 325-328
Dyskurs o dyskursach Jakub Grzyl Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 329-334
K. Harries - nieskończoność perspektyw Mateusz Salwa Karsten Harries (aut. dzieła rec.) s. 335-340
Informacje o autorach s. 342-343