Znaleziono 13 artykułów

Rafał Ilnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od programu komputerowego do kultury jako programu. Perspektywa studiów nad oprogramowaniem (software studies) Rafał Ilnicki s. 164, 27-39
Od folkloru do protez egzystencjalnych : kulturowe znaczenie portalu Facebook Rafał Ilnicki s. 32-43
O sposobach posługiwania się stechnicyzowanym ciałem Rafał Ilnicki s. 43-52
Dziecinnienie języka : Dewastacja logosu w elektronicznych dyskursach Rafał Ilnicki s. 59-67
Transmisja pasożytnicza Rafał Ilnicki s. 62-72
Kultura audiowizualna i jej podmiot : kontrolowany technicznie schizofrenik Rafał Ilnicki s. 104-117
Od kukły do cyborga : teologia i technologia Piotr Bogalecki Rafał Ilnicki (aut. dzieła rec.) s. 115-124
"Mechaniczny śpiew Maldorora” – specyfika doświadczenia muzyki industrialnej Rafał Ilnicki s. 146-155
Wszyscy będziemy cyborgami : Wokół Antropologii cyborgów Grażyny Gajewskiej Rafał Ilnicki Grażyna Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 147-150
Kultura nienawiści na portalach społecznościowych jako zaburzenie tabuizacji Rafał Ilnicki s. 158-166, 228
Chaosmos – od paradygmatu etyczno‐estetcznego do chaoestetyzacji wyspisk danych biotechnosystemu Rafał Ilnicki s. 165-173
Czas "nieludzkich" obrazów : pamięć strukturyzowana technicznie Rafał Ilnicki s. 174-190
Z wizytą u semiotyka, który odwiedził cyrk Paul Bouissac Rafał Ilnicki s. 289-293