Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do Czytelników s. 7
Mantyka : koniektury na temat pojęcia znaku a Nietzschego Günter Wohlfart Elżbieta Paczkowska-Łagowska (tłum.) s. 11-19
Teoria ekspresji w estetyce amerykańskiej Michael Mitias Witold Mackiewicz (tłum.) s. 21-32
Kto bywa p Stanisław Pazura s. 35-45
Rozum i jego demony Bogdan Banasiak s. 47-64
Batiille - odeur de la mort Krzysztof Matuszewski s. 65-74
Same, Genet i pornografia Hanna Puszko s. 75-90
Wieża Babel, "Jądro ciemności", zesłanie Ducha Świętego - trzy archetypy koegzystencji różnych kultur Jadwiga Mizińska s. 93-108
Michała Bachtina filozofia sztuki Tadeusz Szkołut s. 109-122
Kategoria powtórzenia w filozofii i sztuce współczesnej Karol Toeplitz s. 123-132
Artystyczna tożsamość dzieła a problem metanarracji w sztuce postmodernistycznej Anna Jamroziakowa s. 133-145
Zbigniew Herbert - poetyckie ugruntowanie filozofii Marek Siwiec s. 149-155
Guy Vaesa filozofia sztuki - uwagi o czasie Ryszard Siwek s. 157-166
Wokół istoty i istnienia wartości Jagna Dankowska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 169-175
Sacrum i sztuka Małgorzata Dernes-Sarnowska Nawojka Cieślińska (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Rodzime oblicza myśli o kulturze Ignacy S. Fiut Krzysztof Dmitriuk (aut. dzieła rec.) s. 181-185
Wszystko jest sztuką, sztuka jest wszystkim Mieczysław Jagłowski Leszek Brogowski (aut. dzieła rec.) s. 187-193
Wielka utopia awangardy Anna Jamroziakowa Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Nowa książka "trzeciej siły" Małgorzata Jantos Abraham H. Maslow (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Filozofia jako moment kultury Andrzej Miś Anna Pałubicka (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Psychologizm a estetyka Maria Ordyńska John Fizer (aut. dzieła rec.) s. 211-217
Doświadczenia estetyczne a jakości estetyczne Michał Ostrowicki Michael H. Mitias (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Filozofia filozofii sztuki Stanisław Pazura Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Pragmatyzm i sztuka współczesna Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Estetyka a hermeneutyka", pod red. Franciszka Chmielowskiego, Kraków 1990 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Franciszek Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej", Barbara Kotowa, Poznań 1989 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Barbara Kotowa (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Reinterpretacje klasyki", pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 1990 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) Bogusław Żmudziński (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Sztuka - mit - hermeneutyka", Anna Zeidler, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 240-241
Publikacje naukowe Programu Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju - Uniwersytet Warszawski s. 241-243
Konferencja naukowa "Antropologia filozoficzna i filozofia kultury", Krościenko nad Dunajcem, 28-30.IX.1990 Aldona Litwiniszyn-Taraszkiewicz s. 245-250
Konferencja "Postmodernistyczna wizja uczestnictwa w kulturze" Dariusz Jachimowicz s. 250-251
Antropologia kulturowa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Stanisław Różycki s. 251-253
Informacje o autorach s. 254