Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do Czytelników s. 7-8
O źródle dzieła sztuki Martin Heidegger Lucyna Falkiewicz (tłum.) s. 9-67
Dzieło sztuki jako miejsce wydarzania się prawdy - uwagi tłumaczki Lucyna Falkiewicz s. 68-70
Heidegger, Lévinas, Derrida - trzy krytyki filozofii Zachodu Włodzimierz Lorenc s. 71-99
Obrazowość języka filozoficznego Martina Heideggera Grzegorz Szulczewski s. 100-109
Fenomenologia a problem języka Wojciech Herman s. 110-116
Zrozumieć Heideggera Jean-Paul Sartre Hanna Puszko (tłum.) s. 117-122
Sartre a Heidegger Hanna Puszko s. 123-128
Teoria religii : (fragmenty) Georges Bataille Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 129-137
U źródeł hermeneutyki wyjaśnianie: według Marsilia Ficina Alicja Kuczyńska s. 138-154
"Martwa natura” jako traktat filozoficzny Stefan Symotiuk s. 155-169
Filozofia ciała w poezji - Rafał Wojaczek Ewa Rewers s. 170-181
"Róża wiatrów" albo niekartezjańskie współrzędne dzisiejszej humanistyki Anna Grzegorczyk s. 182-201
Wartość poznawcza i wartościowanie dzieła sztuki Józef Tarnowski s. 202-211
Sztuka interpretacji Grzegorz Gołębiewski Roman Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Metafizyka Gustawa Siewerta Anna Jamroziakowa Andrzej Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Filozoficzna koncepcja "kultury muzycznej" Andrzej Miś Grzegorz Banaszak (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Bachtin jako teoretyk kulturowego pogranicza Anna Zeidler-Janiszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Conditio humana a sztuki współczesne", Kraków 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska s. 231
"Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku", red. Antonina Kłoskowska, Wrocław 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Estetyka w świecie. Wybór tekstów", red. Maria Gołaszewska, Kraków 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Nauka o pięknie", red. Maria Gołaszewska, Kraków-Lublin 1990 : [recenzja] Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Ontologia fikcji", red. Jacek Paśniczek, Warszawa 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Jacek Paśniczek (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Przemiany współczesnej praktyki artystycznej", red. Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Informacje o autorach s. 239