Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do czytelników s. 5-7
Humanizm - antyhumanizm - postmodernizm - dekonstrukcjonizm Andrzej Miś s. 11-37
Filozofia jako sztuka : mit estetyczności we współczesnej filozofii Iwona Lorenc s. 38-44
Nieobecność jako forma obecności Alicja Kuczyńska s. 45-56
Czy świat jest dziełem literackim? Maria Bielawka s. 57-68
O modernie i postmodernizmie Wojciech Herman s. 69-76
Na marginesie tezy J. Habermasa o neokonserwatywnym charakterze postmodernizmu Anna Pałubicka s. 77-99
Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory Bogdan Banasiak s. 103-120
Artaud Krzysztof Matuszewski s. 121-149
Straszliwy pracownik Jean-Paul Dollé Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 150-153
Moment w Rodez Jean-Michel Rey Krzysztof Matuszewski (tłum.) s. 154-159
Ontologia "Pomiędzy" - istnienie "świata-Ty" w filozofii Martina Bubera Małgorzata Jantos s. 163-180
Filozofia i poezja : refleksje na temat twórczości Martina Heideggera Włodzimierz Lorenc s. 181-196
W obliczu chaosu - sztuka jako dehumanizacja świata Paweł Pieniążek s. 197-218
Rzeczywistość i jej cień Emmanuel Lévinas Paweł Pieniążek (tłum.) s. 219-239
Problem tożsamości w ujęciu Maxa Horkheimera Krzysztof Koptas s. 240-250
"Nowi dzicy" i postmodernistyczne przewartościowania w kulturze : (przyczynek do dyskusji o kryzysie sztuki współczesnej) Tadeusz Szkołut s. 253-267
"Conditio Humana" w malarstwie hiperrealistycznym Andrzeja Macieja Łubowskiego Anna Jamroziakowa s. 268-279
Sympozjum naukowe "Problemy sztuki we współczesnej filozofii". Dłużew, 20-22.X.1989 Krzysztof Koptas s. 283-289
"Anatol Łunaczarski - aksjologiczny wymiar estetyki", Anna Maciejewska, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Postmodernizm - kultura wyczerpania?", red. A. Taborska, M. Giżycki, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Miś M. Giżycki (aut. dzieła rec.) A. Taborska (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Z filozoficznych problemów muzyki", pod red. Michała Piotrowskiego, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Miś Michał Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Literatura hebrajska - teksty i teoria Alicja Kuczyńska s. 299
"Philosophy and Literature" : [recenzja] Hanna Puszko s. 299-301
Informacje o autorach s. 302