Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyka anglo-amerykańska - analityczna, pragmatyczna i... postmodernistyczna Ewa D. Bogusz-Bołtuć s. 5-13
O "widzeniu aspektu" w estetyce współczesnej Małgorzata A. Szyszkowska s. 14-23
Ironia - wzniosłość - wizualność, czyli o amerykańskich dekonstrukcjach derridiańskiego parergonu Ewa Bobrowska s. 24-45
O ambiwalentnej funkcji świata sztuki Alicja Sawicka s. 46-66
Niedyskursywne aspekty doświadczenia i ich estetyczne znaczenie : (uwagi do czwartego rozdziału książki Richarda Shustermana "Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką") Aneta Rostkowska s. 67-75
Hipoteza estetyczna Clive Bell Bogna J. Obidzińska (tłum.) s. 76-88
Estetyka Platona Walter H. Pater Bogna J. Obidzińska (tłum.) s. 89-97
Kilka uwag o alegorii w myśli Waltera H. Patera Bogna J. Obidzińska s. 98-111
O czym mówić nie można Alicja Sawicka George Steiner (aut. dzieła rec.) s. 112-122
Wolfganga Welscha batalia o nową estetykę Aneta Rostkowska Wolfgang Welsch (aut. dzieła rec.) s. 123-128
Noty o autorach s. 129