Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Simmel i filozofia życia Tadeusz Gadacz s. 5-30
Filozofia życia Wilhelma Diltheya Włodzimierz Lorenc s. 31-45
Problemy z filozofią dziejów w ujęciu Georga Simmla Ferdinand Fellmann Agata Mergler (tłum.) Andrzej Przyłębski (tłum.) s. 46-54
Georga Simmla idea historyzacji a priori Andrzej Przyłębski s. 55-65
Simmlowska krytyka współczesności a pojęcie tragedii kultury Agata Mergler s. 66-79
Przygoda z Casanovą : Georg Simmel o kobiecości i męskości Joanna Bator s. 80-88
Problem portretu Georg Simmel Kamilla Najdek (tłum.) Krzysztof Łukasiewicz (tłum.) s. 89-97
Rembrandt : szkic z filozofii sztuki Georg Simmel Kamilla Najdek (tłum.) Wojciech Zahaczewski (tłum.) s. 98-128
Żaden poeta Georg Simmel Monika Tokarzewska (tłum.) s. 129-130
Narracja i mgnienie oka : o miniaturze filozoficznej Georga Simmla "Żaden poeta" Monika Tokarzewska s. 131-146
Berlin i inne miasta : Georg Simmel o sztuce i estetyzacji Krzysztof Łukasiewicz s. 147-159
Norma i forma Nicoletta Salomon Bogna J. Obidzińska (tłum.) s. 160-178
Marzenie senne, logika i pieniądz a charakter naszych czasów Marek Maciejczak Urlike Kadi (aut. dzieła rec.) Brigitta Keinzel (aut. dzieła rec.) Helmuth Vetter (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Narodziny jednostki z ducha przedstawienia Piotr Schollenberger Tzvetan Todorov (aut. dzieła rec.) s. 185-192
Sprawozdanie z konferencji "Derrida Derrida" : 15-17 czerwca 2005, Uniwersytet Warszawski Daniel Lipka s. 193-194
Sztuka poza dyktaturą mody i polityki Ewa Izabela Nowak Gao Xingjian (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Noty o autorach s. 199