Znaleziono 3 artykuły

Monika Tokarzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Coelum empyreum", die Unendlichkeit und die Metaphern Gottes Monika Tokarzewska s. 48-57
Żaden poeta Georg Simmel Monika Tokarzewska (tłum.) s. 129-130
Narracja i mgnienie oka : o miniaturze filozoficznej Georga Simmla "Żaden poeta" Monika Tokarzewska s. 131-146