Znaleziono 13 artykułów

Marek Maciejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie teorie języka : Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976) Marek Maciejczak s. 5-12
Franza Brentana próba nadania filozofii charakteru naukowego Marek Maciejczak s. 7-30
O dziele i postawie filozoficznej Profesora Półtawskiego Marek Maciejczak s. 11-27
"Teraz mogę być już spokojny o Pana i Pana rodzinę" Marek Maciejczak s. 33-35
Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata Marek Maciejczak s. 39-55
Pojęcie modelu świata Marek Maciejczak s. 51-54
Tło i postać w "Człowieku bez właściwości" Roberta Musila Marek Maciejczak s. 62-75
Myślenie i język Marek Maciejczak s. 65-86
Refleksja w Husserlowskiej teorii świadomości Marek Maciejczak s. 69-83
Tożsamość a rozumienie siebie Marek Maciejczak s. 97-132
Odniesienie świadomości do rzeczy według Husserla Marek Maciejczak s. 103-117
Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego charakteru Marek Maciejczak s. 121-146
Marzenie senne, logika i pieniądz a charakter naszych czasów Marek Maciejczak Urlike Kadi (aut. dzieła rec.) Brigitta Keinzel (aut. dzieła rec.) Helmuth Vetter (aut. dzieła rec.) s. 179-184