Znaleziono 14 artykułów

Włodzimierz Lorenc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia życia Wilhelma Diltheya Włodzimierz Lorenc s. 31-45
Mądrość i filozofia na gruncie hermeneutycznego rozumienia filozofii Włodzimierz Lorenc s. 54-73
Heidegger, Lévinas, Derrida - trzy krytyki filozofii Zachodu Włodzimierz Lorenc s. 71-99
Genealogia problemu sztuki w klasycznej filozofii niemieckiej: Immanuel Kant Włodzimierz Lorenc s. 119-141
Rorty'ego filozoficzny czy poetycki projekt nowej filozofii Włodzimierz Lorenc s. 131-151
Filozofia i poezja : refleksje na temat twórczości Martina Heideggera Włodzimierz Lorenc s. 181-196
Przekształcenie idei podmiotu Włodzimierz Lorenc s. 183-188
Francuskie spory o Hegla Włodzimierz Lorenc Ewa Nowak-Juchacz (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Możliwości i ograniczenia hermeneutycznego ujęcia człowieka Włodzimierz Lorenc s. 199-218
Wokół Derridy: dyskusje, spory, interpretacje Włodzimierz Lorenc Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Hegel i Derrida. Filozofia w wersji radykalnej", Włodzimierz Lorenc, Warszawa 1994 : [recenzja] Monika Bobako Włodzimierz Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Angebote" , nr 2 (1989) : [recenzja] Włodzimierz Lorenc s. 255
XVIII. International Hegel - Kongress Włodzimierz Lorenc s. 260-262
Człowiek i hermeneutyka Andrzej Kucner Włodzimierz Lorenc (aut. dzieła rec.) s. 381-397
    Zacytuj
  • Udostępnij