Znaleziono 27 artykułów

Bogdan Banasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragiczność : (fragmenty książki Nietzsche i filozofia) Gilles Deleuze Bogdan Banasiak (tłum.) s. 5-31
Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko" Bogdan Banasiak s. 5-64
Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka Bogdan Banasiak s. 5-28
Kulturowy topos księgi : (przyczynek do interpretacji) = Cultural Topos of the Book : (Contribution for Interpretation) Bogdan Banasiak s. 7-24
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Monsieur Juliette" - potwór Bogdan Banasiak s. 41-63
Rozum i jego demony Bogdan Banasiak s. 47-64
Filozofia / dekonstrukcja Bogdan Banasiak s. 51-68
Antonin Artaud - wędrowny wieszcz Bogdan Banasiak s. 53-68
Nowe objawienia bytu Antonin Artaud Bogdan Banasiak (tłum.) s. 69-81
"Powiedzieć wszystko", Donatien Alphonse François de Sade, wybór i tł. Bogdana Banasiaka, Marka Bratunia i Krzysztofa Matuszewskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) Marek Bratuń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Matuszewski (aut. dzieła rec.) Donatien Alphonse François de Sade (aut. dzieła rec.) s. 75-78
"Mały, biedny chory" czy wielki, bogaty geniusz? Bogdan Banasiak s. 77-86
Teatr okrucieństwa Antonin Artaud Bogdan Banasiak (tłum.) s. 82-91
W jaki sposób napisałem niektóre z mych książek Raymond Rousse Bogdan Banasiak (tłum.) s. 87-103
Marquis la Révolution Bogdan Banasiak s. 95-111
De interpretatione : Deleuze versus Derrida Bogdan Banasiak s. 97-118
Sny o potędze : przyczynek do teorii Nadczłowieka Bogdan Banasiak s. 97-115
Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory Bogdan Banasiak s. 103-120
Narodziny filozofii z ducha... muzyki = The Birth of Philosophy from the Spirit of... Music Bogdan Banasiak s. 107-122
Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé - Roussel) Bogdan Banasiak s. 131-148
"A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes" : zamknięty świat Sade'a - zamek i więzienie Bogdan Banasiak s. 136-148
Historia mego uwięzienia Donatien Alphonse François de Sade Bogdan Banasiak (tłum.) s. 149-161
Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach Donatien Alphonse François de Sade Bogdan Banasiak (tłum.) s. 179-184
Sade Georges Bataille Bogdan Banasiak (tłum.) s. 213-234
Wokół Derridy: dyskusje, spory, interpretacje Włodzimierz Lorenc Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-219
Heglizm współczesności czy ekstatyczne bredzenie? Andrzej Miś Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-220
U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume Bogdan Banasiak s. 221-241
Szibbolet : różnica bez różnicy Bogdan Banasiak Jacques Derrida (aut. dzieła rec.) s. 362-367