Znaleziono 109 artykułów

Juliusz Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkie i małe sprawy adwokatury Juliusz Leszczyński s. 1-4
Opłaty za czynności zespołów adwokackich : uwagi na tle praktyki Juliusz Leszczyński s. 7-9
Z problematyki metodyki pracy adwokata Juliusz Leszczyński s. 10-17
Nowe prawo o adwokaturze : uwagi na temat wybranych zagadnień Juliusz Leszczyński s. 17-19
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa zgwałcenia Mikołaj Leonieni Juliusz Leszczyński s. 27-45
Z problematyki karania psychopatów : głos w dyskusji Juliusz Leszczyński s. 28-35
Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego : (wersja z grudnia 1991 r.) Juliusz Leszczyński s. 30-39
Problem motywów, pobudek i niskich pobudek w polskim prawie karnym : próba analizy zagadnienia Juliusz Leszczyński s. 31-46
O właściwe miejsce dla wiktymologii Juliusz Leszczyński s. 37-45
Wyniki spotkania Juliusz Leszczyński s. 42-47
Sprawcy zabójstw na tle seksualnym : charakterystyka osobopoznawcza Juliusz Leszczyński s. 54-70
"Wstęp do nauki o przestępcy", Stanisław Batawia, Wrocław 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Stanisław Bataiwa (aut. dzieła rec.) s. 58-64
Sympozjum naukowe pod nazwą "Wiktymologia penalna w służbie wymiaru sprawiedliwości" Juliusz Leszczyński s. 59-63
Kronika Jerzy Biejat Stanisław Hęćka Juliusz Leszczyński Ferdynand Rymarz Stanisław Turowski s. 60-64
"Agresywni przestępcy", Marek Kosewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marek Kosewski (aut. dzieła rec.) s. 62-64
Czy nowelizacja art. 388 § 1 zd. pierwsze K.P.C. jest potrzebna? : uwagi na gruncie praktyki Juliusz Leszczyński s. 62-64
"Prostytucja w świetle badań kryminologicznych", Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, Warszawa 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Michał Antoniszyn (aut. dzieła rec.) Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 64-68
Przeciw karze śmierci Juliusz Leszczyński s. 66-72
W sprawie recenzji pracy Juliusza Leszczyńskiego pt. "Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne" Juliusz Leszczyński s. 67-71
"Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej", Bogdan Bladowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Dalka Juliusz Leszczyński Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 68-79
M. Filar, "Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym", "Studia Juridica", 1974, 13, z. 2 Juliusz Leszczyński M. Filar (aut. dzieła rec.) s. 69-74
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Kazimierz Urbański Juliusz Leszczyński s. 69-70
Twórczość literacka i publicystyczna adwokatów-pisarzy w latach 1984-1985 Juliusz Leszczyński s. 69-73
"Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 69-74
III Krajowe Sympozjum pt. „Seksuologia i prawo karne” w Jabłonnie Juliusz Leszczyński s. 70-71
I Łódzkie Sympozjum Naukowe pn. "Przestępstwa przeciwko życiu" Juliusz Leszczyński s. 71-73
III Wrocławskie Sympozjum Kryminologiczne Juliusz Leszczyński s. 75-84
Pożegnanie dziekana Zygmunta Albrechta Juliusz Leszczyński s. 75-78
"Powiedzieć wszystko", Donatien Alphonse François de Sade, wybór i tł. Bogdana Banasiaka, Marka Bratunia i Krzysztofa Matuszewskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) Marek Bratuń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Matuszewski (aut. dzieła rec.) Donatien Alphonse François de Sade (aut. dzieła rec.) s. 75-78
Ofiary zabójstw na tle seksualnym Juliusz Leszczyński s. 75-88
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 76
Z problematyki obron w sprawach o przestępstwa seksualne Juliusz Leszczyński s. 76-84
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 78-80
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 79
"Homoseksualizm", Krzysztof Boczkowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Krzysztof Boczkowski (aut. dzieła rec.) s. 79-82
"Złodziej kieszonkowy i jego ofiara", Henryk Kanigowski, Klemens Stępniak, Warszawa 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Henryk Kanigowski (aut. dzieła rec.) Klemens Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 80-84
"Wandalizm - aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne", red. Brunon Hołyst, Warszawa 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 81-90
"Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym", praca zbiorowa pod red. Jana M. Stanika, Katowice 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) s. 82-88
Publikacje naukowe adw. dra Leszka Sługockiego z Izby łódzkiej Juliusz Leszczyński s. 83
"Psychopatie", Antoni Kępiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Antoni Kępiński Juliusz Leszczyński s. 83-85
Z problematyki prewencji ogólnej Juliusz Leszczyński s. 83-95
"Wstęp do psychoanalizy", Zygmunt Freud, Warszawa 1982 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Zygmunt Freud (aut. dzieła rec.) s. 83-86
"Psychopatia jako problem kryminologiczny", Jadwiga Kozarska-Dworska, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jadwiga Kozarska-Dworska (aut. dzieła rec.) s. 87-90
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 91-92
"Przestępstwo zgwałcenia w Polsce", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Filar Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 91-95
Pytania i odpowiedzi prawne Juliusz Leszczyński Karol Potrzobowski s. 93-101
"Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu", Claude Quètel, Wrocław 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Claude Quètel (aut. dzieła rec.) s. 93-96
Kronika : z życia izb adwokackich Romana Hładyłowicz Jan Kutrzebski Juliusz Leszczyński s. 94-104
"Przestępstwo zgwałcenia w Polsce", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 95-100
"Przestępczość a kryminalistyka", Czesław Grzeszyk, Karol Sławik, Warszawa 1987 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Czesław Grzeszyk (aut. dzieła rec.) Karol Sławik (aut. dzieła rec.) s. 96-101
Przestępczość tzw. seksualna a reforma prawa karnego w Polsce Juliusz Leszczyński s. 96-102
Kronika : z życia izb adwokackich Marian Cieślak Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Leszek Sługocki Jerzy Zaniemojski s. 97-117
III Międzynarodowe Sympozjum państw socjalistycznych w Pradze, poświęcone zagadnieniom zwalczania przestępczości młodzieży Juliusz Leszczyński s. 97-100
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów Izby Cywilnej z dnia 22 czerwca 1989 r. (III CZP 37 Juliusz Leszczyński s. 97-102
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 98-99
"Alkohol a zagadnienia wiktymologii", Lech Falandysz, Warszawa 1978 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 98-100
"Teorie kryminologiczne", Krystyna Ostrowska, Dobrochna Wójcik, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Krystyna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Dobrochna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 99-103
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 99
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 100-101
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 101-104
"Przestępczość w uprzemysławianym mieście", Kazimierz Askanas, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Askanas (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Geniusz i obłąkanie", Cesare Lombroso, Warszawa 1987 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Cesare Lombroso (aut. dzieła rec.) s. 102-104
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Dominik Maciołek Lesław Runge Jerzy Sobczak J. Z. s. 103-116
Kronika M. Cincio Aleksander Czaplicki Juliusz Leszczyński Andrzej Malicki s. 103-113
"Rozważania o gilotynie", A. Camus, Kraków 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Albert Camus (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"W kręgu kryminologii radykalnej". Lech Falandysz, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Lech Falandysz (aut. dzieła rec.) s. 105-113
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 107-108
Kronika : z życia izb adwokackich Juliusz Leszczyński Jerzy Zaniemojski Andrzej Ślaski s. 108-112
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Stanisław Krak Juliusz Leszczyński Dominik Maciołek Jerzy Muchorowski Ryszard Siciński Stanisław Szufel s. 109-118
"Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym", Marian Filar, Toruń 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marian Filar (aut. dzieła rec.) s. 110-118
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Juliusz Leszczyński Lucjan Ostrowski Lesław Runge J. Z. s. 111-123
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1988 r. II KR 163 Juliusz Leszczyński s. 112-117
"Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1992 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 113-117
"Psychopatia - istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 113-118
"Słownik tajemnych gwar przestępczych", Klemens Stępniak, Londyn 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Klemens Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński s. 117-121
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 119
Uwagi prawnika dotyczące pracy Aleksandra B. Skotnickiego i Wacława Kornaszewskiego Juliusz Leszczyński Wacław Kornaszewski (aut. dzieła rec.) Aleksander B. Skotnicki (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Psychologia kobiety", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 124-128
Kronika T. Badowski Mieczysław Cincio M. Gąsiewski A. Konopka Alicja Korsak-Sołdatow Juliusz Leszczyński Ferdynand Rymarz Stanisław Szufel s. 124-162
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 125-129
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Juliusz Leszczyński Marian Rogozik s. 125-130
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 126
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 129
"Ponury. Wileńska Golgota", Helena Pasierbska, Sopot 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Helena Pasierbska (aut. dzieła rec.) s. 129-133
Wizyta węgierskich przyjaciół w Łodzi Juliusz Leszczyński s. 131-133
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Ryszard Koziara Juliusz Leszczyński Zbigniew Lewecki Marian Rogozik Adam Zelga s. 135-139
"Kiedy można umrzeć? Samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość", Joni Eareckson Tada, Lublin 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Joni Eareckson Tada (aut. dzieła rec.) s. 138-142
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 140
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Mieczysław Cincio Juliusz Leszczyński Ryszard Siciński s. 140-154
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 140-141
Fraszki prawnicze Juliusz Leszczyński s. 140-141
"Wiktymologia. Koncepcje. Kierunki badań. Perspektywy", Ewa Bieńkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Cieluch Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Mieczysław Górniak Jan Kutrzebski Juliusz Leszczyński Marian Rogozik Ryszard Siciński J. Z. Adam Zelga s. 149-179
"Od hipisów do satanistów", Jerzy Wojciech Wójcik, Kraków 1992 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jerzy Wojciech Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 150-154
"Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów", Maciej Grochowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Maciej Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Agenci i prowokatorzy. Z tajemnic carskiej Ochrany", Marek Ruszczyc, Warszawa 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marek Ruszczyc (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio H. K. Stanisław Królikowski W. L. Juliusz Leszczyński Jerzy Muchorowski Zbigniew Rene J. Z. s. 157-164
    Zacytuj
  • Udostępnij
"W świecie występku i zbrodni", St. Milewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Zabójstwo na tle seksualnym - analiza kryminologiczna przestępstwa Juliusz Leszczyński s. 164-180
"Tajemnica życia. Czy bać się inżynierii genetycznej?", Joseph Levine, David Suzuki, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Joseph Levine (aut. dzieła rec.) David Suzuki (aut. dzieła rec.) s. 166-169
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Krakowie Juliusz Leszczyński s. 168-169
Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Juliusz Leszczyński s. 170-171
"Godne życie - godna śmierć", Christiaan Barnard, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Christiaan Barnard (aut. dzieła rec.) s. 172-180
"Eutanazja - śmierć z wyboru?", Ryszard Fenigsen, Poznań 1994 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ryszard Fenigsen (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Workuta - czudnaja płanieta", Jerzy Urbankiewicz, Łódź 1995 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jerzy Urbankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Tajemniczy świat sekt i kultów", Jean Ritchie, Warszawa 1994 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jean Ritchie (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Szpalty pamięci : adwokat Józef Malcen (1918-1996) Juliusz Leszczyński s. 281