Znaleziono 22 artykuły

Stanisław Turowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika Jerzy Biejat Stanisław Hęćka Juliusz Leszczyński Ferdynand Rymarz Stanisław Turowski s. 60-64
Wędrówka po obozach : fragmenty wspomnień Stanisław Turowski s. 92-94
Kronika Mieczysław Cincio Andrzej Jachelson Jerzy Korsak Stefan Kosiński Jan Kutrzebski Ferdynand Rymarz K. Surowiński Stanisław Turowski s. 133-152
Geneza narodu polskiego w "Lilli Wenedzie" Stanisław Turowski s. 170-188
Listy Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego do Walerego Wielogłowskiego : (z papierów Bolesława br. Richthofena) Stanisław Turowski s. 187-191
Wiersz w "Panu Tadeuszu" Stanisław Turowski s. 198-209
Data wykładu Wojskiego o gwiazdach Stanisław Turowski s. 224-228
"Wespazyan Kochowski na tle współczesnem jako poeta", St. Turowski, Lwów 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Chata za wsią", Stanisław Ignacy Kraszewski, oprac. Stanisław Turowski, Lwów 1934 : [recenzja] Adam Bar Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 238-240
Wiersz w "Panu Tadeuszu" : (ciąg dalszy) Stanisław Turowski s. 264-270
Wiersz w "Panu Tadeuszu" : (ciąg dalszy) Stanisław Turowski s. 384-391
"Szkice literackie o Juliuszu Słowackim", Wiktor Hahn, Brody 1909 : [recenzja] Stanisław Turowski Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego 1802-1831. Życie i poezya. Karta z dziejów romantyzmu polskiego", Józef Tretiak, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 407-414
Notatki do "Pana Tadeusza" Stanisław Turowski s. 425-447
"Do Króla" : (satyra Ignacego Krasickiego) Stanisław Turowski s. 430-436
"Über die poetischen Schriften von Wespasian Kochowski", Zdzisław Leitgeber, Posen 1905 : [recenzja] Stanisław Turowski Zdzisław Leitgeber (aut. dzieła rec.) s. 480-483
Źródło "Nadobnej Pasqualiny" kwestyą otwartą Stanisław Turowski s. 484-490
Wiersz w "Panu Tadeuszu" : (dokończenie) Stanisław Turowski s. 542-552
"Ogród Fraszek", T. I-II, Wacław Potocki, wyd. Aleksander Brückner, Lwów 1907 : [recenzja] Stanisław Turowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 651-656
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", cz. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1903 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 667-678
Indeks imion własnych do "Ogrodu Fraszek" Wacława Potockiego : (w wydaniu A. Brücknera) Stanisław Turowski s. 687-692
"O cenę absolutu - rzecz o Hoene Wrońskim", Józef Ujejski, b. m. 1925 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 760-766