Znaleziono 11 artykułów

Józef Tretiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mickiewicz i Puszkin", Józef Tretiak, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 124-129
"Słowackiego przekład Makbeta", Józef Tretiak, "Czas", 1902, nr nr 146 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Brodzińskiego Kazimierza Wspomnienia mojej młodości i inne urywki autobiograficzne", wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Bohdan Zaleski o sobie i współczesnych (na podstawie korespondencyi)", Adam Krechowiecki, Lwów 1901 : [recenzja] Józef Tretiak Adam Krechowiecki (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", T. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 356-375
"Bohdan Zaleski na tułactwie 1831-1838. Życie i poezya. Kartka z dziejów emigracyi polskiej", Józef Tretiak, Kraków 1913 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego 1802-1831. Życie i poezya. Karta z dziejów romantyzmu polskiego", Józef Tretiak, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 407-414
"Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej", Józef Tretiak, Kraków 1912 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 615-617
Nieznany list Juliusza Słowackiego, do ks. Adama Czartoryskiego Józef Tretiak s. 640-654
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", cz. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1903 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 667-678
"Ignacy Krasicki. Charakterystyka w ramach szkicu biograficznego", Józef Tretiak, "Biblioteka warszawska", IV, 1901 : [recenzja] Antoni Marian Kurpiel Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 677-681