Znaleziono 32 artykuły

Sławomir Dalka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego Sławomir Dalka Lucjan Ostrowski Stanisław Urbaniak s. 1-2
Zrzeczenie się przedawnienia roszczeń majątkowych Sławomir Dalka s. 9-15
Efektywność postępowania nakazowego i upominawczego w procesie cywilnym Sławomir Dalka s. 21-30
Postępowanie dowodowe według nowych przepisów o postępowaniu arbitrażowym Sławomir Dalka s. 25-32
Kilka uwag o nowym prawie o adwokaturze Sławomir Dalka s. 32-35
Postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi Sławomir Dalka s. 36-49
Dowód z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym Sławomir Dalka s. 39-62
Radca prawny jako pełnomocnik procesowy przedsiębiorstwa państwowego Sławomir Dalka s. 45-52
Czynności procesowe stron w procesie cywilnym Sławomir Dalka s. 47-64
"Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym", Jadwiga Klich-Rump, Warszawa 1977 : [recenzja] Sławomir Dalka Jadwiga Klich-Rump (aut. dzieła rec.) s. 52-56
"Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia", Maria Jędrzejewska, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Dalka Maria Jędrzejewska s. 65-72
"Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej", Bogdan Bladowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Dalka Juliusz Leszczyński Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 68-79
"Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym", Edward Warzocha, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Dalka Edward Warzocha (aut. dzieła rec.) s. 71-75
"Postępowanie cywilne w zarysie", Włodzimierz Berutowicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Dalka Włodzimierz Berutowicz (aut. dzieła rec.) s. 75-82
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1987 r., I CR 120 Sławomir Dalka s. 76-82
"Podstawa egzekucji sądowej (Tytuł wykonawczy)", Andrzej Marciniak, Łódź 1991 : [recenzja] Sławomir Dalka Andrzej Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 79-82
"Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich", Zdzisław Krzemiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Sławomir Dalka Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 81-86
"Istota procesu cywilnego", Zbigniew Resich, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Dalka Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 81-88
"Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, S. Madaj, Warszawa 1978 : [recenzja] Sławomir Dalka S. Madaj (aut. dzieła rec.) s. 84-88
"Zaskarżanie orzeczeń sądowych”, pod red. W. Siedleckiego, [Wrocław] 1986 : [recenzja] Sławomir Dalka W. Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 86-96
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1990 r. III CZP 59 Sławomir Dalka s. 94-98
"Sąd jako organ egzekucyjny", Zdzisław Świeboda, Warszawa 1980 : [recenzja] Sławomir Dalka Zdzisław Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 94-101
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1984 r., III CZP 70 Sławomir Dalka s. 98-106
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11.III.1977 r. (III CZP 7 Sławomir Dalka s. 99-105
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3.III.1977 r. (I CZ 20 Sławomir Dalka s. 104-108
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sławomir Dalka Zofia Radzikowska Krystyna Smolarczyk-Stępniak s. 110-128
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników III CZP 47 Sławomir Dalka s. 115-120
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1976 r. (II CR 20 Sławomir Dalka s. 117-122
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. III CZP 41 Sławomir Dalka s. 121-124
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1975 r. (II CZ 136 Sławomir Dalka s. 123-127
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Sławomir Dalka Jerzy Jodłowski s. 127-139
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 29 stycznia 1988 r. II UR 1 Sławomir Dalka s. 145-149