Znaleziono 15 artykułów

Adam Zelga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usytuowanie społeczne i sprawy finansowe adwokatury Adam Zelga s. 26-28
Bójka i pobicie w projekcie k.k. Adam Zelga s. 42-47
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
W sprawie wykładni i stosowania art. 64 i 143 § 3 k.p.k. Stanisław Afenda Jerzy Kasprzycki Adam Zelga s. 50-55
Wypadki mniejszej wagi w kodeksie karnym Adam Zelga s. 58-67
Niektóre problemy odpowiedzialności karnej agenta Adam Zelga s. 67-75
Adwokat Józef Kucharski (1903—1978) Adam Zelga s. 69
Ujawnienie dowodów przez sqd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy (art. 391 §2 k.p.k.) Adam Zelga s. 71-76
Izba wrocławska Adam Zelga s. 80-83
Glosa do powyższego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.VIII.1974 r. Adam Zelga s. 84-85
Izba wrocławska Adam Zelga s. 103-104
[W dniach od 19 do 21 maja 1975 r.] Zdzisław Puniewski Adam Zelga s. 115-116
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Ryszard Koziara Juliusz Leszczyński Zbigniew Lewecki Marian Rogozik Adam Zelga s. 135-139
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Cieluch Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Mieczysław Górniak Jan Kutrzebski Juliusz Leszczyński Marian Rogozik Ryszard Siciński J. Z. Adam Zelga s. 149-179
Kronika : z życia izb adwokackich Piotr Figura Kazimierz Kalinowski Andrzej Rajpert Adam Zelga s. 173-177