Znaleziono 23 artykuły

Lucjan Ostrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego Sławomir Dalka Lucjan Ostrowski Stanisław Urbaniak s. 1-2
O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym : (problematyka związana z art. 177 k.p.c.) Lucjan Ostrowski s. 1-9
O przemówieniach adwokatów przed sądem cywilnym pierwszej instancji — inaczej Lucjan Ostrowski s. 7-11
Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej Lucjan Ostrowski s. 17-23
Samorząd zawodowy adwokatury Lucjan Ostrowski s. 23-25
Potrącenie w cywilnym postępowaniu rewizyjnym Lucjan Ostrowski s. 27-36
Prawo skargi Lucjan Ostrowski s. 29-35
Zarzut potrącenia w procesie adhezyjnym Lucjan Ostrowski s. 35-41
Trzeci przykład skorzystania z prawa rzymskiego we współczesnej praktyce prawnej Lucjan Ostrowski s. 45-46
Rola cytatu w cywilistycznej praktyce adwokata Lucjan Ostrowski s. 59-63
Zrzeczenie się roszczenia : (w związku z artykułem Andrzeja Cubały) Lucjan Ostrowski s. 60-62
Na marginesie artykułu W. Dzięciołowskiego Lucjan Ostrowski s. 60-61
Wyłączenia potrąceń przewidziane w art. 505 k.c. Lucjan Ostrowski s. 64-69
Klauzula "rebus sic stantibus" w świetle procedury cywilnej Lucjan Ostrowski s. 70-73
    Zacytuj
  • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r. III CZP 5 Lucjan Ostrowski s. 84-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obrona pracy doktorskiej adw. Henryka Makarewicza Lucjan Ostrowski s. 88-90
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Juliusz Leszczyński Lucjan Ostrowski Lesław Runge J. Z. s. 111-123
Konkurencja w adwokaturze Lucjan Ostrowski s. 121-123
Quo vadis, justitia? Lucjan Ostrowski s. 138
Izba gdańska Lucjan Ostrowski s. 139-140
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Jan Górny Marek Jagielski Miłosz Jamny Stanisław Janikowski Zbigniew Jędrzejowski A. K. Leon Kasperski Lucjan Ostrowski Karol Pędowski Ferdynand Rymarz Henryk Szczurek s. 139-161
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. III CZP 108 Lucjan Ostrowski s. 216-218
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 czerwca 1995 r. III CZP 67 Lucjan Ostrowski s. 240-242