Znaleziono 55 artykułów

Marian Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki orzecznictwa sądu najwyższego w zakresie postępowania karnego : lata 1980-1983 Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 1-160
Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata Marian Cieślak Stanisław Garlicki Alfred Kaftal s. 1-14
O wytycznych Sądu Najwyższego z 16.X.1957 r. w sprawie wymiaru kary Marian Cieślak s. 3-17
Zagadnienie immunitetu adwokackiego Marian Cieślak s. 4-17
Niezawisłość sędziowska a Partia Marian Cieślak s. 5-16
Udział adwokata w postępowaniu przygotowawczym Marian Cieślak s. 15-30
Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia Marian Cieślak s. 15-28
Podstawowe pojęcia dotyczące rewizji według k.p.k. Marian Cieślak s. 19-44
Obrońca w ujęciu projektu k.p.k. z 1967 r. Marian Cieślak s. 20-25
Zbieg szczególnego złagodzenia ze szczególnym obostrzeniem kary Marian Cieślak s. 22-31
Nowa struktura Sądu Najwyższego a kształtowanie orzecznictwa w sprawach karnych Marian Cieślak s. 23-26
Nowe prawo karne procesowe Polski Ludowej : charakterystyka ogólna Marian Cieślak s. 24-35
Uwagi o postępowaniu w sprawie ułaskawienia osoby skazanej na karę śmierci Marian Cieślak s. 25-32
    Zacytuj
  • Udostępnij
W związku z "ryzykiem sportowym" : o ryzyku krytyki Marian Cieślak s. 26-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od represji do opieki : (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich) Marian Cieślak s. 26-48
Problem gwarancji karno-procesowych na tle nowej kodyfikacji Marian Cieślak s. 27-39
Nowy kodeks postępowania karnego RSFRR Marian Cieślak s. 28-32
Kilka uwag o dowodzie z biegłych w projekcie k.p.k. z 1968 r. Marian Cieślak s. 29-34
Społeczne poręczenie : (w związku z pracą prof. A. Liedego oraz projektami kodyfikacji prawa karnego) Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 29-39
Sytuacja prawna obrońcy w świetle nowego ustawodawstwa polskiego Marian Cieślak s. 30-44
Jeszcze o roli adwokata w postępowaniu przygotowawczym tudzież o stosunku teorii do praktyki : (na marginesie uwag mec. Rybczyńskiego) Marian Cieślak s. 32-36
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1977 roku) Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 33-65
Uwagi na marginesie projektu prawa o orzecznictwie karno-administracyjnym Marian Cieślak s. 33-43
Rola stron w zakresie dowodu z biegłych w postępowaniu karnym Marian Cieślak s. 37-50
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1977 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 39-75
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1975 : część ogólna Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 39-55
Zagadnienie reformy prawa karnego Marian Cieślak s. 42-64
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : I półrocze 1974 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 46-72
"Wybrane przypadki z praktyki sądowo-lekarskiej", Jan Stanisław Olbrycht, [W:] "Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek", red. nauk. Jan Sehn, Warszawa 1964 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Stanisław Olbrycht (aut. dzieła rec.) Jan Sehn (aut. dzieła rec.) s. 46-51
W kwestii stosunku obrończego i substytucji obrońcy Marian Cieślak s. 48-56
Refleksje na temat uzasadnienia instytucji ułaskawienia w prawie socjalistycznym Marian Cieślak s. 49-55
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1976 Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 51-76
Węgierski podręcznik procedury karnej Marian Cieślak Mihály Kocsis (aut. dzieła rec.) Mihály Móra (aut. dzieła rec.) s. 52-58
Przeglqd orzecznictwa Sqdu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1976 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 54-79
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za rok 1973 Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 56-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niektóre refleksje nad rozwojem prawa karnego procesowego w Polsce Ludowej Marian Cieślak s. 58-70
"Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym", Jerzy Bafia, Warszawa 1964 : [recenzja] Marian Cieślak Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 61-63
O odpowiedzialności adwokatów za fakty łamania praworządności - i ich naprawienie Marian Cieślak s. 66-72
Orzeczenie dyscyplinarne S.N. w stosunku do adwokata M. Cybulska Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 67
Pytania i odpowiedzi prawne Marian Cieślak Karol Potrzobowski s. 68-72
Wytyczne Sądu Najwyższego w sprawie wymiaru kary a problem społecznego niebezpieczeństwa : (w związku z głosem sędziego Szerera) Marian Cieślak s. 73-82
"Teoria dowodów sądowych w świetle modelu cybernetyczno-prawnego", Andrzej Kisza, Warszawa 1986 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Kisza (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym", Jan Grajewski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"Postępowanie przygotowawcze", pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa, Warszawa-Kraków 1973 : [recenzja] Zygmunt Skoczek Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) W. E. Czugunow (aut. dzieła rec.) s. 78-82
"Otwiestwiennost’ nacistskich priestupnikow", N.S. Aleksiejew, Moskwa 1968 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle N.S. Aleksiejew Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 79-83
XIII Kongres Société Jean Bodin Marian Cieślak s. 82-84
"Uczastniki priedwaritielnogo sledstwija w sowietskom ugołownom processie", W. A. Striemowski, Rostów 1966 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle W.A. Striemowski (aut. dzieła rec.) s. 84-89
"Jan Nixdorff, pisarz prawa procesowego", Lesław Pauli, Warszawa 1957 : [recenzja] Marian Cieślak Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) s. 84-87
Podstawa odszkodowania za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie Marian Cieślak s. 85-94
Kilka uwag na temat sytuacji adwokata-obrońcy w radzieckim procesie karnym : (w związku z pracą J. O. Motowiłowkiera) Marian Cieślak s. 96-99
Kronika : z życia izb adwokackich Marian Cieślak Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Leszek Sługocki Jerzy Zaniemojski s. 97-117
Kępińskiego "Schizofrenia" : (esej recenzyjny) Marian Cieślak s. 98-107
Równouprawnienie zasług i "zasług"? : szkic recenzyjny Marian Cieślak s. 101-105
O odpowiedzialności adwokatów za fakty łamania praworządności - i ich naprawienie Marian Cieślak s. 105-110
Idee społeczne w procedurze sądowej : (w związku z książką Mauro Cappellettiego) Marian Cieślak s. 106-110