Znaleziono 25 artykułów

Zygmunt Skoczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co nam przyniesie nowy rok Zygmunt Skoczek s. 1-5
Od komisarycznego do demokratycznego samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 1-7
Nasze zamierzenia Zygmunt Skoczek s. 1-8
Parę uwag na temat najbliższego Krajowego Zjazdu Adwokatury Zygmunt Skoczek s. 1-4
Rola Dziekana Rady Adwokackiej Zygmunt Skoczek s. 1-8
W przededniu wyborów do organów samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 1-5
Porozumienie narodowe naszą wspólną szansą Zygmunt Skoczek s. 2-6
"Palestra" w bieżącej kadencji samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 3-8
Obywatelski obowiązek Zygmunt Skoczek s. 3-6
Sytuacja w adwokaturze według oceny rzecznika dyscyplinarnego Zygmunt Skoczek s. 3-9
Sprawozdanie z otwartego zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej Henryk Ejchart Stanisław Janczewski Zygmunt Kropiwnicki Mieczysław Maślanka Zygmunt Skoczek s. 4-30
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : pierwszy dzień obrad (5.IV.1986 r.) : Otwarcie narady - wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dra Kazimierza Łojewskiego - wystąpienie redaktora naczelnego "Palestry" adw. Zygmunta Skoczka Zygmunt Skoczek Kazimierz Łojewski s. 5-22
"Prawo i Życie" a sprawy odwokatury Zygmunt Skoczek s. 6-12
Niektóre problemy adwokatury Zygmunt Skoczek s. 8-14
Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego Józef Gurgul Jerzy Lewiński Edmund Mazur Feliks Prusak Zygmunt Skoczek Janusz Szlaszewski Tadeusz de Virion s. 8-40
„Palestra" wczoraj i dziś Zygmunt Skoczek s. 10-15
Etyka adwokacka i godność zawodu adwokackiego nadal stale ważne i aktualne Zygmunt Skoczek s. 17-19
Spór o tajemnicę adwokacką Zygmunt Skoczek s. 28-35
Przepis art. 240 pkt 1 k. k. w praktyce sądowej Zygmunt Skoczek s. 37-41
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
Na marginesie nowej kadencji ławników ludowych w sądach powszechnych Zygmunt Skoczek s. 71-72
"Postępowanie przygotowawcze", pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa, Warszawa-Kraków 1973 : [recenzja] Zygmunt Skoczek Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) W. E. Czugunow (aut. dzieła rec.) s. 78-82
Malarstwo adwokata Tomasza Wlazły Zygmunt Skoczek s. 106-107
Adwokat Borys Ołomucki Zygmunt Skoczek s. 112-113
Komunikat o konkursie "Palestry" na wspomnienie adwokatów Zygmunt Skoczek s. 135