Znaleziono 95 artykułów

Edmund Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po II Konferencji Partyjnej PZPR Edmund Mazur s. 1-4
O potrzebie prowadzenia przez adwokaturę działalności sygnalizacyjnej Edmund Mazur s. 1-4
Adw. Zygmunt Skoczek (1908-1987) Edmund Mazur s. 1-6
Pomoc prawna świadczona przez zespoły adwokackie na rzecz osób prawnych Edmund Mazur s. 1-12
Oceny i wnioski : (spostrzeżenia własne) Edmund Mazur s. 1-10
Dorobek Warszawskiej Rady Adwokackiej po sześciu miesiącach pracy Edmund Mazur s. 2-7
[Na temat przebiegu] Edmund Mazur s. 3-5
Zespoły adwokackie na wokandzie Edmund Mazur s. 3-7
Niektóre zagadnienia VIII Plenum KC PZPR Edmund Mazur s. 3-7
Adwokaci Szczecina o "Palestrze" Edmund Mazur s. 4-6
Refleksje na temat pewnej dyskusji Edmund Mazur s. 4-8
Kodeks karny : (zestawienie porównawcze przepisów nowego i dawnego kodeksu karnego oraz ustaw szczególnych) Edmund Mazur Kazimierz Łojewski s. 5-112
Redagowanie "Palestry" Edmund Mazur s. 5-7
Celnie i szybko Edmund Mazur s. 5-9
Reportaż z dygresjami (2) Edmund Mazur s. 5-9
Adwokatura jest zawodem politycznym... Edmund Mazur s. 6-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ciągle ta adwokatura Edmund Mazur s. 7-10
Ze spostrzeżeń wizytatora Edmund Mazur s. 7-21
Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego Józef Gurgul Jerzy Lewiński Edmund Mazur Feliks Prusak Zygmunt Skoczek Janusz Szlaszewski Tadeusz de Virion s. 8-40
Sprawozdanie z uroczystego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej z okazji XXX-lecia PRL odbytego w dniu 27 lipca 1974 r. w Lublinie Edmund Mazur s. 8-13
Praca społeczna przez pryzmat jednego zespołu Edmund Mazur s. 8-11
Obchody 40-lecia Polski Ludowej w adwokaturze Edmund Mazur s. 12-15
O adwokaturze i jej samorządzie Edmund Mazur s. 12-16
Etyka zawodowa w świetle uchwał NRA Edmund Mazur s. 13-15
"Palestra" we Wrocławiu Edmund Mazur s. 13-14
Obrady, narady i... co dalej? Edmund Mazur s. 13-20
Obrady, narady i... co dalej? Edmund Mazur s. 13-20
Nowa forma pracy samorządowej Edmund Mazur s. 16-19
Redaktorzy Edmund Mazur s. 20-32
Organizacja adwokatury w latach 1918-1988 Edmund Mazur s. 20-41
Założenia wydawnicze "Palestry" Edmund Mazur s. 20-25
Na początku drogi Edmund Mazur s. 24-39
Wniosek restytucyjny Edmund Mazur s. 26-31
Refleksje z Kutna Edmund Mazur s. 27-28
Wreszcie działanie Edmund Mazur s. 28-31
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z narady aktywu politycznego adwokatury Edmund Mazur s. 32-39
Działalność gospodarcza Edmund Mazur s. 33-41
Nowe dylematy Edmund Mazur s. 37-42
Przemówienie sądowe (problem prawa do obrony) Edmund Mazur s. 37-42
Refleksje i próba oceny Edmund Mazur s. 37-40
Fundacja Edmund Mazur s. 46-55
Podział pracy i płacy w zespole adwokackim Wacław Fijałkowski Stanisław Gruca Piotr Kalinowski Stanisław Laskowski Edmund Mazur s. 55-68
Jeszcze o zespołach dla obsługi cudzoziemców dewizowych Edmund Mazur s. 57-60
Pierwsza glosa do wymienionego wyżej postanowienia SN Edmund Mazur s. 58-63
Po prostu człowiek : (materiały dotyczące pomocy niesionej Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie) Edmund Mazur s. 65-104
Model zespołu adwokackiego Stefan Askanas Paweł Asłanowicz Józef Boroda Władysław Doleżal Czesław Jaworski Zdzisław Krzemiński Edmund Mazur Robert Oleńczuk Ryszard Siciński s. 68-83
Ogólnopolskie Sympozjum doskonalenia zawodowego adwokatów Edmund Mazur s. 70-72
"Minimum prawa - maksimum skuteczności", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Edmund Mazur Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Udział adwokatury w pracach rad narodowych : (stan po wyborach) Edmund Mazur s. 72-75
Poręczenia udzielane przez organizacje młodzieżowe w sprawach karnych Edmund Mazur s. 79-80
Szpalty pamięci : adwokat Tadeusz-Ewaryst Piekarski 1906-1991 Edmund Mazur s. 81-82
Kronika : z życia izb adwokackich Edmund Mazur s. 82-83
Wyjaśnienia do regulaminu w sprawie zasad wykonywania zawodu w zespołach adwokackich przez adwokatów emerytów i rencistów oraz adwokatów w wieku emerytalnym Edmund Mazur s. 84-88
Prawo przemysłowe Edmund Mazur s. 86-90
O współdziałaniu Ośrodka Badawczego Adwokatury z Ośrodkiem Kultury Mowy SPATiF-u Edmund Mazur s. 86-88
Odpowiada zespół czy adwokat? Feliks Afenda Edmund Mazur Zenon Weinert s. 88-93
Jeszcze o wniosku restytucyjnym Edmund Mazur s. 95-98
Z mego raptularza Edmund Mazur s. 97-101
Z mojego raptularza Edmund Mazur s. 98-101
Perspektywa Edmund Mazur s. 103-106
Informacja o realizacji programu kadencyjnego, według stanu na dzień 15.111.1977 r., złożona na posiedzeniu NRA w dniu 19 marca 1977 r. Edmund Mazur s. 108-109
Informacja o przygotowaniach do zgromadzeń delegatów w roku 1977, złożona na posiedzeniu NRA w dniu 20 marca 1977 r. Edmund Mazur s. 109-111
Kronika Edmund Mazur Jerzy Zaniemojski s. 114-122
Szpalty pamięci : adwokat Witold Bayer 1906-1992 Edmund Mazur s. 116-119
Szpalty pamięci : adwokat Stefan Mizera 1912-1993 Edmund Mazur s. 120-122
Listy do Redakcji Edmund Mazur s. 125
Adwokatura warszawska w roku 1945 Edmund Mazur s. 154-159
Tabele statystyczne Edmund Mazur s. 157-164
Adwokat Janusz Ławrynowicz 1913-1999 Edmund Mazur s. 159-161
Szpalty pamięci : adwokat Władysław Doleżal (1909-1993) Edmund Mazur s. 180-181
"Żywot i sprawy (ze wspomnień adwokata)", Roman Łyczywek, Szczecin 1995 : [recenzja] Edmund Mazur Roman Łyczywek (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Szpalty pamięci : Stefan Kazimierz Askanas 1909-1994 Edmund Mazur Andrzej Siemiński s. 205-210
"Adwokatura polska – Pro Patria et Iustitia", Czesław Jaworski, Warszawa 2003 : [recenzja] Edmund Mazur Czesław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Adwokat Józef Karol Jachimczak (1914-1999) Edmund Mazur s. 228-229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Gniewiewski 1914-1998 Edmund Mazur s. 234-236
Inwigilacja adwokatury Edmund Mazur s. 235-241
Szpalty pamięci : adwokat Wacław Fijałkowski (1903-1994) Edmund Mazur s. 238-240
Szpalty pamięci : adwokat Zbigniew Aleksander Czerski (1921-1995) Edmund Mazur s. 245-249
Szpalty pamięci : adwokat Wacław Michałowski (1917-1998) Edmund Mazur s. 249-250
Szpalty pamięci : adwokat Roman Łyczywek 1916-1994 Edmund Mazur s. 250-255
Maria Lembowicz (1927-2002) Edmund Mazur s. 269-271
Izba warszawska Edmund Mazur s. 271-276
Uzupełnienie materiałów źródłowych do opracowania adw. Andrzeja Kozielskiego pt. "Pół wieku adwokatury olsztyńskiej" Edmund Mazur s. 274-275
Szpalty pamięci : adwokat Jan Pietrusiński (1917-1996) Edmund Mazur s. 282-285
Zdzisław Czeszejko-Sochacki (1927-2002) Edmund Mazur s. 282-289
Nie ma niekonsekwencji Edmund Mazur s. 289-290
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Nowakowski (1912-1996) Edmund Mazur s. 294-297
Kto był inicjatorem powołania Ośrodka Badawczego Adwokatury Edmund Mazur s. 296-297
Adw. Mirosław Jan Oskar Oppeln-Bronikowski (1920–2003) Edmund Mazur s. 298-300
Adwokat Władysław Sutkowski (1924–2004) Edmund Mazur s. 307-312
Adwokat Jadwiga Siemion (1925–2004) Edmund Mazur s. 317-320
Pożegnalne wspomnienie Edmund Mazur s. 317-319
Adwokat Wacław Sudziarski (1926–2005) Edmund Mazur s. 327-329
Uzupełnienie Edmund Mazur s. 366
Małe sprostowanie i uzupełnienie Edmund Mazur s. 386-387