Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Lisowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drugi dzień obrad (6.IV.1986 r.) : Dyskusja (cd.) Czesław Jaworski Andrzej Kern Andrzej Lewandowski Andrzej Lisowski Stefan Mizera Stanisław Rakowski Zygmunt Skoczek Stanisław Szufel Adam Zelga Jerzy Zieliński s. 47-65
"Noah's Flood. The Genesis Story in Western Thought", Norman Cohn, New Haven-London 1996 : [recenzja] Andrzej Lisowski Norman Cohn (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Public Understanding of Science. International Journal of Research in the Public Dimesion of Science and Technology", Norwich : [recenzja] Andrzej Lisowski s. 154-155