Znaleziono 25 artykułów

Feliks Prusak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontratyp czynności operacyjno-rozpoznawczych Feliks Prusak s. 7-35
Paradoks bezkarności przestępstwa skarbowego Feliks Prusak s. 7-49
Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego Józef Gurgul Jerzy Lewiński Edmund Mazur Feliks Prusak Zygmunt Skoczek Janusz Szlaszewski Tadeusz de Virion s. 8-40
Pojęcie podejrzanego w procesie karnym Feliks Prusak s. 18-29
Podwyższenie granic grzywny, czy progów rozgraniczających przestępstwa i wykroczenia skarbowe Feliks Prusak s. 29-32
Faktycznie podejrzany w procesie karnym Feliks Prusak s. 32-47
Normatywne i pragmatyczne czynniki określające zakres udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Feliks Prusak s. 34-47
Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego jako podstawa obligatoryjnego udziału obrońcy w postępowaniu karnym Feliks Prusak s. 35-45
Procedura wykonywania pomocy prawnej w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych Feliks Prusak s. 37-47
Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania w następstwie niedopełnienia obowiązku celnego Feliks Prusak s. 39-45
Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym Feliks Prusak s. 43-52
Pomoc prawna w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych Feliks Prusak s. 49-66
Problematyka określenia momentu stosownego do przedstawienia zarzutów Feliks Prusak s. 50-57
Porozumienia międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej Feliks Prusak s. 50-63
Sytuacja ustrojowo-prawna wyodrębnionych wojskowych służb specjalnych Feliks Prusak s. 55-78
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w procesie karnym Feliks Prusak s. 56-68
Zróżnicowanie normatywne przestępstw i wykroczeń podatkowych Feliks Prusak s. 58-80
Podstawy rewizyjne w nowym k.p.k. w świetle postulatów teorii i praktyki Feliks Prusak s. 60-77
"Prawo skarbowe", Feliks Prusak, Witold Świda, Warszawa 1989 : [recenzja] Aleksander Chmiel Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) Witold Świda (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Prawne implikacje obowiązku podatnika prowadzenia ksiąg Feliks Prusak s. 80-87
"System środków penalnych w prawie karnym skarbowym", Z. Siwik, Wrocław 1986 : [recenzja] Feliks Prusak Z. Siwik (aut. dzieła rec.) s. 80-82
"Prawo celne z komentarzem", Feliks Prusak, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym", Feliks Prusak, Warszawa 1984 : [recenzja] Wiesław Banasiak Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 163-169
"Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem", Feliks Prusak, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Kodeks karny skarbowy. Komentarz", t. 1–2, Feliks Prusak, Kraków 2006 : [recenzja] Zbigniew Szonert Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 211-215