Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Gaberle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o prawie do obrony w postępowaniu przygotowawczym Andrzej Gaberle s. 41-55
Kara pozbawienia wolności a zapobieganie narkomanii Andrzej Gaberle Mariola Ostrowska s. 66-75
Jeszcze w sprawie karnoprawnego uregulowania ryzyka Andrzej Gaberle s. 76-80
"Otwiestwiennost’ nacistskich priestupnikow", N.S. Aleksiejew, Moskwa 1968 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle N.S. Aleksiejew Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 79-83
"Uczastniki priedwaritielnogo sledstwija w sowietskom ugołownom processie", W. A. Striemowski, Rostów 1966 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Gaberle W.A. Striemowski (aut. dzieła rec.) s. 84-89
"Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego", E. Pływaczewski, Toruń 1985 : [recenzja] Wojciech Dadak Andrzej Gaberle E. Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 98-101
Księga pamiątkowa ku czci profesora Hansa Heinricha Jeschecka Zbigniew Doda Andrzej Gaberle Andrzej Zoll s. 148-158
"Leksykon polskiej procedury karnej", Andrzej Gaberle, Gdańsk 2004 : [recenzja] Piotr Hofmański Andrzej Gaberle (aut. dzieła rec.) s. 195-196