Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Zoll

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wymiar kary w aspekcie praw jednostki karanej Andrzej Zoll s. 39-49
Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej Andrzej Zoll s. 43-46
Z problematyki odpowiedzialności karnej za pomówienie Andrzej Zoll s. 46-56
Polecenie służbowe jako elememnt kształtujący odpowiedzialność karną : (artykuł dyskusyjny) Andrzej Zoll s. 46-60
Art. 49 k.p.k. na tle ustawy o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego Andrzej Zoll s. 49-56
Czy nowy kontratyp? : uwagi do art. 22 § 2 k.k. Andrzej Zoll s. 59-64
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wiesław Daszkiewicz Andrzej Zoll s. 94-99
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1980 r., I PZP 13 Andrzej Zoll Andrzej Świątkowski s. 106-110
Księga pamiątkowa ku czci profesora Hansa Heinricha Jeschecka Zbigniew Doda Andrzej Gaberle Andrzej Zoll s. 148-158
"Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały", pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Marii Szewczyk, Stanisława Waltosia i Andrzeja Zolla, Kraków 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) Andrzej Zoll (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ćwiąkalski (aut. dzieła rec.) s. 166-175