Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O igraszkach zmysłów Janusz Sidorek s. 5-14
Zmowa jako relacja podmiotu z Innym Maria Gołębiewska s. 15-27
Temporalność teraźniejszości w konfrontacji z dynamiczną (de)figuratywnością dzieła sztuki [uobecnienie vs. odtworzenie] : analiza fenomenologiczna nowych mediów Cezary Józef Olbromski s. 28-35
Estetyka ogrodów tymczasowych Paweł Pasieka s. 36-57
Sztuka ikony w humanistyce obecności Anna Grzegorczyk s. 58-73
Estetyka obecności fenomenalnej jako hermeneutyka faktyczności Iwona Lorenc s. 74-86
O wyobraźni przedmiotowej i strukturalnej miłośnika horroru Anna Wolińska s. 87-96
Architektura i jej znaczenia Paweł Pasieka Magdalena Borowska (aut. dzieła rec.) s. 97-102
Noty o autorach s. 103-104
Informacje dla autorów s. 105
Notes for contributors s. 105